TKH Diyor Ki

Suçluları Unutma…

Ankara’da ülke tarihinin en büyük katliamı yaşandı. Bu katliamın sorumlusu ve suçlusu aranıyor. Suçu iktidar partisine, ABD’ye, İSİD’e, derin devlete, istihbarat örgütlerine atanlar boy boy. Mesele ülkemizin bu hale getirilmesidir. Ülkemizin bu hale getirilmesinde bugün en büyük suç AKP’nindir. Ancak AKP’nin yolu sermaye, liberaller, emperyalizm ve tarikatlar tarafından döşendi, unutma!
ABD tarafından “ılımlı islâm” projesiyle gericiliğin önü açıldı. Gericiliğin ılımlısı, radikali olmuyor, ılımlısını desteklerken radikalini de yarattılar.
ABD yıllardır yeşil kuşak projesiyle dinci gerici güçleri sola karşı kullandı, besledi. Bugün Pakistan, Afganistan, Türkiye ve Ortadoğu’da eğer dinci, cihatçı terör örgütleri varsa, tam da emperyalizm tarafından yaratıldıkları için varlar.
Türkiye NATO üyesi oldu. ABD askeri, istihbaratı, taşeronları ülkemizi mesken tuttu. Simdi de cirit atıyorlar.
Bu ülkenin aydınlık yürüyüşü sürekli darbelerle kesildi. Askerler darbe yaparken ABD’den destek, sermayeden aferin, gericilerden selam aldılar.
AKP iktidar yapılırken, sermayenin ve emperyalizmin çıkarları için “yetmez ama evet” dediler. Suriye’de ABD ve İsrail çıkarları için cihatçı terör örgütleri desteklendi, silahlar taşındı, sınırlar açıldı, paralar verildi.
Ülkemiz kısacası bu politikalarla bu hale geldi.
Suçlu ülkemizdeki tüm sağcı güçler ve emperyalizmdir. Çünkü sağcılık, girişimcilik derken sermayeden, laikliğe burun bükerken gericilikten, sol karşıtlığı derken darbecilikten, NATO üyeliğiyle övünürken işbirlikçilikten başka bir şey değildir. Kimse kendini aklamasın! Halkımız gericiliğin ve emperyalizmin halk düşmanı saldırılarına karşı dimdik ayakta durmalı, boyun eğmemelidir!

To Top