Basın Açıklamaları

Sus Payı Tutmaz! KYK Borçları Silinmelidir!

Diplomayı borç senediyle verenlere oy vermeyin!

Eğitim masraflarının karşılanması için gençlerin almak zorunda bırakıldığı KYK kredileri, okul sonrası yüksek faizlerle geri istenmiş ve devlet adeta tefecilik yapmıştır. Birçok genç yüksek faizli borç ödemiş ya da haciz durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

Şimdi ise KYK kredileri sorunu, seçim malzemesi haline getirilmiş ve faizlerin silinmesi gençliğe lütuf gibi sunulmuştur!

CHP de AKP de kredilerin faizlerinin silinmesini ve anaparanın ödenmesini savunmuştur. Ancak asıl sorun, üniversite gençliğinin bizzat devlet eliyle borçlandırılmasıdır! Üniversite gençliği, borç senedi imzalatılarak mezun edilmektedir.

Kamu kaynaklarını patronlara peşkeş çekenler, üniversite gençliğine ise diplomayı borç senediyle veriyorlar!

Sorun, en temel insani haklardan olan eğitimin sektör haline gelmesi ve devlet tarafından ücretsiz verilmiyor olmasıdır. Enflasyon ve zamlarla, krizin bedeli emekçilerle birlikte üniversite gençliğine de ödetilmektedir. 

Borçla mezun ettikleri üniversite gençliğinin işsizlik ve geleceksizlik sorunu orta yerde durmaktadır!

KYK borçlarının faizleri değil, tamamı silinmelidir!

Eğitim, her aşamasıyla devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır! Halkın vergileriyle oluşan devlet bütçesi, halkın çocuklarının okuması içindir!

Eğitimin paralı olmasıyla derdi olmayanlara ve diplomanın borç senediyle verilmesini savunanlara oy vermeyin!

TKH Gençliği

19.07.2022

To Top