0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili milletvekillerine açık mektup
İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili milletvekillerine açık mektup

FETÖ’yü besleyen, İsrail’in koruyan ABD’yi sevindirmeyin!
İsrail’in hamisi ABD’ye ders ver!

İsveç’in NATO’ya katılım protokolü Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis’e sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclis’i emperyalizme boyun eğmemelidir. NATO’nun genişlemesine ve İsveç’in NATO üyeliğine hayır denmelidir!

Çünkü İsveç’in NATO üyeliği, ABD emperyalizminin çıkarlarına hizmettir. İsveç’in NATO’ya katılımı, barışın değil tersinden Avrupa’da savaşın tohumlarını ekmektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalist işgale karşı kurulmuş bir Meclis’tir. Emperyalizmin çıkarlarına göre değil emperyalizme karşı karar almalıdır.

Unutma, dün FETÖ’yü besleyen ABD idi. Bugün İsrail’in arkasındaki güç yine ABD emperyalizmidir. NATO da emperyalist yayılmacılığın savaş aygıtı olan bir terör örgütüdür.

ABD’nin çıkarlarına onay vermeyin!

ABD’yi sevindirmeyin, NATO’nun ekmeğine yağ sürmeyin!

WhatsApp