Basın Açıklamaları

TKH Gençliği: ODTÜ’ye saldırı son bulmalıdır!

Bilime, sanata, üretime, aydınlanmaya düşman AKP iktidarının ODTÜ’ye yönelik saldırısı ruhsatsız KYK yurdu dayatmasıyla devam ediyor.

ODTÜ öğrencilerinin tepkileriyle karşılaşan atanmış rektör Verşan Kök, geçtiğimiz günlerde öğrencileri tehdit etmiş ve Kavaklık’a saldırının emrini vermişti.

Bu sabah saatlerinde polis ODTÜ’ye girerek, öğrenci ve akademisyenleri ablukaya almış ve inşaatın başlaması için saldırıya geçmiştir. Saldırı sonrasında ise iş makineleri çalışmaya başlamıştır.

Bütün bu süreç, AKP’nin ve ona bağlı rektörlerin üniversiteleri dizayn etme ve karşıt sesleri sindirme politikalarını gözler önüne sermektedir.

Üniversitelerdeki ilerici birikimin, bu saldırılarla yıkılacağını düşünmek ise tarih bilmemezliktir. Üniversiteler emekçi sınıfların mücadelesine her dönemde katkı koymuş, kapitalizme, gericiliğe, işbirlikçiliğe karşı sesini yükseltmiştir.

Dün olduğu gibi, bugün de üniversiteye yönelik saldırının yalnızca bütünlüklü bir mücadeleyle göğüslenebileceğinin altı çizilmelidir. Yeni bir üniversite talebinin, yeni bir ülke mücadelesiyle birleşmesi gerekmektedir.

ODTÜ’ye yönelik saldırı derhal son bulmalı, Verşan Kök istifa etmelidir!

 

TKH Gençliği

8 Temmuz 2019

To Top