Basın Açıklamaları

TKH’den Pakistan Komünist Partisi ile dayanışma mesajı

13 Nisan’da Mashal Khan’ın dine küfrettiği iftirası üzerine linç edildiği, ancak asıl nedenin Khan’ın yurt odasının duvarına astığı Marx ve Che posterleri olduğu yapılan soruşturma sonucunda anlaşıldı. Ancak buna rağmen katilleri kollayan ve hatta el üstünde tutan Pakistan devletinin bu tutumuna karşı Pakistan Komünist Partisi dayanışma çağrısı yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi olarak Pakistan Komünist Partisi’nin çağrısı üzerine Pakistan Başbakanı’na, soruşturmayı yürüten başsavcıya ve Pakistan Ankara Büyükelçisi’ne bir mesaj gönderdik.

Başbakan Navaz Şerif,

Başsavcı Mian Saqib Nisar,

Pakistan Ankara Büyükelçisi Sohail Mahmood,

13 Nisan 2017 tarihinde ülkenizde yalnızca genç bir insan ve yoldaşımıza değil, tüm insanlığa yönelik utanç verici ve vahşice bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Mardan şehrindeki Abdul Wali Khan Üniversitesi’nde gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi ve henüz 23 yaşında olan Mashal Khan, polis, üniversite personeli ve güvenlik görevlilerin gözü önünde, dine küfrettiği iftirası sonucunda, üniversitede bulunan Taliban zihniyetindeki kalabalık bir güruh tarafından güpegündüz, vahşi bir şekilde linç edilerek öldürülmüştür.

Mashal yoldaşın dine hakaret etmediği, yalnızca üniversite yurdunda kaldığı odanın duvarlarına Karl Marx ve Che posteri astığı soruşturma sonucunda doğrulanmış olmasına rağmen, devlet görevlilerinin katillerden yana durması, cezaevinde tutulan katillerin büyük kısmının serbest bırakılması ve yurtdışına gönderilmesi, cezaevinde kalanların ise kahraman muamelesi görmesi bizleri oldukça endişelendirmiştir. Dahası, İslamcı siyasi partiler, bunlarla ilintili kişi ve gruplar binlerce kişi toplayarak katilleri destekleyici gösteriler yaparken, komünistlerin ve dostlarının Mashal Khan’ın yaslı ailesi ile dayanışma içerisinde olmasına devlet görevlileri tarafından izin verilmemektedir.

Mashal Khan’ın vahşice öldürülmesi ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmanızı, devam eden soruşturmaya dış etkenler tarafından etki edilmesini ve müdahale edilmesini önlemenizi, Mashal Khan için hukukun tecelli etmesini ve emperyalizmin tüm dünyada bir araç olarak kullandığı terörizmin önünü açan yobazlığı besleyen, ceza kanunuzda yer alan dine küfretmek ile ilgili ve diğer tüm dini temelli yaklaşımlarınızın revize edilmesini ısrarla talep ediyoruz.

Mashal Khan’ın onurlu anısı tüm insanlık ve tüm ülkelerin işçi sınıfları tarafından daima hatırlanacak. Bizler Türkiyeli komünistler olarak, Pakistanlı yoldaşlarımıza en içten enternasyonalist dayanışma dileklerimizi iletiyor, Mashal Khan ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top