Genel

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 2.OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ’NE İLİŞKİN TÜM PARTİ ÜYELERİNE DUYURU

                                           TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 2. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE GÜNDEMİ

20/01/2020

Türkiye Komünist Hareketi 2.  Olağan Büyük Kongresi 22 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara’da TKH Parti Genel Merkezi’nde (Kültür Mah. Yüksel Cad. No:34/14 Çankaya Ankara) saat 14:00’da, bu tarihte salt çoğunluk sağlanmaz ise 23 Şubat 2020 Pazar günü yine aynı yer ve saate çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile toplanmasına karar verilmiştir.

  • Açılış
  • Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
  • Saygı Duruşu
  • Tüzük Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanması
  • Seçimler

a)Genel Başkan Seçimi

b)Merkez Komite Seçimi

c)Merkez Disiplin Kurulu Seçimi

6- Dilek ve Temenniler

7- Kapanış

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

                                                                                                                                                                                               

To Top