Genel

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ DİLOVASI İLÇE ÖRGÜTÜ 1. OLAĞAN İLÇE KONGRE GÜNDEMİ

22/07/2020

Türkiye Komünist Hareketi Dilovası İlçe Örgütü 1. Olağan İlçe Kongresi 7 Ağustos 2020 Cuma günü Hacı Halil Mah. İsmetpaşa Cad. Beşiroğlu Altınhan İş Hanı Kat:1, Gebze/Kocaeli adresinde saat 13:30’da, bu tarihte salt çoğunluk sağlanmaz ise 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yine aynı yer ve saat 13:30 da çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile toplanmasına karar verilmiştir.

  1. Açılış
  2. Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Saygı Duruşu
  4. İlçe örgütü faaliyetlerinin değerlendirilmesi 
  5. Seçimler 
  6. Dilek ve Temenniler

       7- Kapanış 

 TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

GENEL BAŞKANI

AYSEL TEKEREK 

To Top