Genel

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ KİLİS MERKEZ İLÇE ÖRGÜTÜ 1. OLAĞAN İLÇE KONGRE GÜNDEMİ

08/09/2020

Türkiye Komünist Hareketi Kilis Merkez İlçe Örgütü 1. Olağan İlçe Kongresinin 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Tekye Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Renk Pasajı No:6 – 112 Merkez Kilis adresinde saat 13:00’da, bu tarihte salt çoğunluk sağlanmaz ise 27 Eylül 2020 Pazar günü yine aynı yer ve saate çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile toplanmasına karar verilmiştir.

1- Açılış
2- Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- İlçe örgütü faaliyetlerinin değerlendirilmesi
5- Seçimler
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
GENEL BAŞKANI
AYSEL TEKEREK

To Top