Basın Açıklamaları

Türkiye Komünist Hareketi Kuruluş Kongresi Toplandı

Basına ve Kamuoyuna,

Türkiye Komünist Hareketi Kuruluş Kongresi Toplandı

Ülkemizin büyük bir katliamla sarsıldığı, 100’ün üzerinde yurttaşımızın katledildiği, gericiliğin, emperyalizmin ve emek düşmanlığının ülkemizi yıkıma götürdüğü bir kesitte toplanan Türkiye Komünist Hareketi Kuruluş Kongresi bütün üyelerinin katılımıyla tamamlanmıştır.

Biliyoruz ki, ülkemizde sosyalist mücadele zorlu bir süreçle karşı karşıya. 1920’de Bakü’de kurulan partimizin ilk kurucu Merkez Komitesi, kuruluş kongresi üzerinden daha bir kaç ay geçmişken, Karadeniz’de katledilmiş, Türkiye Komünist Partisi, 15’lerin katliamının öfkesi ve direnciyle bugünlere gelmiştir. Bugün de, Türkiye Komünist Partisi’nin mirasını taşıyan partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye tarihinin en büyük katliamının yaşandığı bir dönemde ayağa kalkıyor.

Üyelerinin katılımıyla toplanan Kuruluş Kongresi’nde, oybirliğiyle karar altına alınan siyasal ve örgütsel rapor ile birlikte önümüzdeki dönemin siyasal görevleri belirlenmiş ve partinin iç işleyiş kuralları karar altına alınmıştır.

Kongremizde, partinin merkez organları olan Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu da seçimle belirlenerek göreve başlamış, Parti Konseyi’nin oluşturulması için yeni seçilen Merkez Komitesi görevlendirilmiştir.

Türkiye Komünist Hareketi, Kuruluş Kongresi’nde bağlanan siyasal hattın ışığında ve alınan aşağıdaki kararlar doğrultusunda Sosyalist Cumhuriyet mücadelesini kararlılıkla yükseltecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Komünist Hareketi

Genel Merkez

16 Ekim 2015

TKH KONGRE KARARLARI

Partimiz, 10 Ekim’de gerçekleşen Ankara Katliamı’nın hesabını soracaktır!

Emperyalizmin, gerici terör örgütlerinin ve AKP’nin kendi çıkarları için memleketimizi kan gölüne çevirmesine izin vermeyeceğiz.

Bu doğrultuda Partimiz, barış, emek ve özgürlük mücadelesini daha fazla yükseltecek, Sosyalist Cumhuriyet için yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

 

Suriye hakkında

Suriye’de yaşanan iç savaşın yaratmış olduğu yıkımın baş sorumluları emperyalizm, işbirlikçi bölge devletleri ve ülkemizde AKP iktidarıdır. Kongremiz, Suriye’de savaşın derhal son bulması, gerici terör örgütlerine dönük her türlü desteğin kesilmesi, meşru Suriye hükümetinin tanınması ve Suriye’nin bağımsızlığının korunması gerektiğini bir kez daha ifade eder, Suriye halkının emperyalizme, gerici terör örgütlerine karşı onurlu mücadelesini selamlar, Suriye halkıyla ve komünistleri ile dayanışma içinde olduğunu ilan eder.

Kongremiz, emperyalizmin müdahalesine, gerici terör örgütlerinin bütün katliamlarına ve bu karanlık odaklara verilen desteklere karşı, ülkemizde anti-emperyalist ve AKP karşıtı mücadeleyi yükseltmeyi karar altına alır.

Bu nedenle Partimiz, Suriye’de barışın tesis edilmesi için ülkede savaşan cihatçı örgütlere, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi gerici devletler ve emperyalist güçlere karşı mücadelenin güçlendirilmesini önümüzdeki dönem görevleri arasında sayar.

Kürt sorunu hakkında

Ülkemizde gerici AKP iktidarının Kürt sorununda çözüm olarak ortaya sunduğu önerilerin Kürt emekçilerinin kurtuluşunu sağlaması tam bir hayaldir. Bu yüzden Kürt sorununda çözüm olarak ortaya konan müzakere sürecinin İkinci Cumhuriyet’te bir çözüm olacağı özel olarak belirtilmeli, Kürt emekçilerinin ve yoksul köylülerinin kurtuluşunun ancak sosyalist bir cumhuriyetten geçeceği bilinmelidir. Kongremiz, Kürt emekçilerini, gençlerini, aydınlarını yeni bir cumhuriyet, Türk ve Kürt emekçilerinin cumhuriyeti olan Sosyalist Cumhuriyet için mücadeleye çağırır. Ülkemizin ve bölgemizde gerçek barışın, adaletin ve kardeşliğin şekillenmesinin yolu sosyalist bir seçeneğin örgütlenmesinden geçer. Bugün Kürt sorununda yaşanan çatışma ortamının derhal son bulması, operasyonların durdurulması, silahların susması atılması gereken ilk adımdır.

Kıbrıs sorunu hakkında

Kıbrıs emekçilerinin bir yandan izolasyonu, bir yandan da emperyalizme bağımlı hale getirilmesi kabul edilemez. Bu sıkışmanın ortadan kaldırılması için Kıbrıs’ta, iki halkın kardeşliğine dayanan yeni bir mücadele birlikteliği örülmelidir. Kıbrıs halklarının kardeşliği adanın statüsü üzerinden verilecek bir mücadeleden daha çok, ortak bir mücadelenin şekillenmesiyle mümkün olacaktır. Bu mücadele Sosyalist Kıbrıs mücadelesi haline dönüştürülmelidir.

Bugün emperyalizmin sıkıştığı bir dönemde, Avrupa Birliği emperyalizminin Yunan emekçilerine dayatmış olduğu yıkım ve yine emperyalizm ile birlikte Türkiye’nin Ortadoğu’da uygulamaya soktuğu gerici ve saldırgan politikaların olduğu bir tabloda Kıbrıs’ın kaderi Kıbrıs emekçileri tarafından belirlenmelidir.

Kongremiz, Kıbrıs emekçileriyle dayanışmasını bir kez daha ilan eder, Kıbrıs halkının geleceğini kendi eline alması için İngiliz, Türk ve Yunan askerinin Kıbrıs’tan koşulsuz çıkması gerektiğini yineler.

Ukrayna Komünist Partisi ile dayanışma

Ukrayna’da ortaya çıkan faşist ve işbirlikçi rejimin komünist partilere koyduğu yasak kabul edilemez. Partimiz, Ukrayna emekçilerine ve Ukrayna Komünist Partisi’ne dayanışma duygularını bir kez daha iletir, komünist mücadeleye ve komünist partilere uygulanan yasakların derhal kaldırılmasını talep eder.

Sosyalist Cumhuriyet çalışması hakkında

Gerek emperyalizmin gerekse ülkemizdeki sermaye iktidarının içinde bulunduğu ideolojik kriz göz önüne alındığında partimizin emekçilere başka bir seçeneği göstermesi zorunludur. Kongremiz, partimizin “yeni bir cumhuriyet, Sosyalist Cumhuriyet” içerikli bir ideolojik mücadele için çalışma yapmasını karar altına alır.

Bu yönde gerek yayın alanında gerekse aydın hareketinde bu çalışmanın somutlanması için Merkez Komitesi görevlendirilir.

Alevi toplumunu yeni bir cumhuriyet için mücadeleye çağırıyoruz.

Alevi toplumu, bugün sermaye düzeninin AKP rejimiyle geldiği yerin yeni bir yapılanma arayışıyla düzenin devamını sağlayacak bir zemine geçişine onay vermemelidir. Çünkü yeni yapılanma adıyla ortaya çıkacak durum, İkinci Cumhuriyet’in devamından başka bir şey değildir. Bugün Mecliste onlarca türbanlı vekilin bulunması, eğitim alanında ortaya çıkan gericileşmenin boyutu, gerici cemaat ve tarikatların artık sıradan bir olgu olarak görülmesi, bu düzenin geriye dönme ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Alevi toplumu, yeni bir cumhuriyet şiarıyla emekçilerin laik cumhuriyet talebinin etrafında toplanmalıdır.

Gerici AKP iktidarının ülkemizi  karanlığına boğmasına alışılamaz. Bu amaçla Kongremiz, laik-bilimsel eğitim ve “zorunlu din derslerinin kaldırılması” yönünde bir çalışma içinde olunmasını karar altına alır.

Türkiye Komünist Partisi’nin siyasal ve örgütsel varlığının mücadeleye geri döndürülmesi hakkında

Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi’nin devamı ve mirasçısıdır. Kongremiz, bugün Türkiye siyasetinde TKP isminin, siyasal ve örgütsel varlığı ile geriye düşmesinin büyük bir boşluk ortaya çıkardığını saptar, TKP isminin, mücadelesinin, siyasal ve örgütsel varlığının yeniden sosyalist siyasette etkin bir biçimde var olması hedefini ortaya koyar.

Kongremiz, partimizin TKP ismiyle mücadele yürütmesi ve bu ismin kazanılması için bütün parti üyelerine ve örgütlerine büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizer ve bu amaçla partinin bütün alanlarında büyük bir mücadele, güçlenme ve büyüme dönemi içine girilmesini bir görev olarak ortaya koyar. Parti Kongresi, TKP ismini yeniden almak için Merkez Komitesi’ni görevlendirir.

İşçi sınıfı çalışmaları hakkında

Kongremiz, bir sınıf partisi olarak, partimizin önündeki en önemli görevi işçi  sınıfının örgütlenmesi olduğunu karar altına alır. Kongremiz, işçi sınıfının durağanlığının yanıltıcı olduğunu vurgulayarak ve yoğun sömürü ve yoksulluk koşullarında yaşam kavgası veren işçi sınıfının, ülkemizin kurtuluşunun yegane gücü olduğunun altını bir kez daha çizer.

İlerici Kadın Hareketi hakkında

Kongremiz, ülkemizin aydınlık yürüyüşünün ve sosyalizm mücadelesinin en önemli güçlerinden biri olan kadınların örgütlü bir siyasi güce kavuşması için yola çıkan İlerici Kadınlar Hareketi’nin yanında olduğunu bir kez daha ilan eder. Kongremiz, bu mücadelenin daha ileriye taşınması ve etkili bir kadın hareketine dönüşmesi için yeni bir örgütlenme modelini hayata geçirmek üzere partili kadınları bu çalışma için görevlendirir.

To Top