Genel

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ ZONGULDAK İL ÖRGÜTÜ 1. OLAĞAN İL KONGRE GÜNDEMİ

08/09/2020

Türkiye Komünist Hareketi Zonguldak İl Örgütü 1. Olağan İl Kongresinin 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Mithatpaşa Mah. Tevfik Fikret Sok. No:6/A Merkez Zonguldak adresinde saat 14:00’da, bu tarihte salt çoğunluk sağlanmaz ise 27 Eylül 2020 Pazar günü yine aynı yer ve saate çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile toplanmasına karar verilmiştir.

1- Açılış
2- Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- İl örgütü faaliyetlerinin değerlendirilmesi
5- Seçimler
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
GENEL BAŞKANI
AYSEL TEKEREK

To Top