Basın Açıklamaları

Türkiye Komünist Hareketi’nden 29 Ekim açıklaması

Yeni bir cumhuriyet, sosyalist Türkiye

Kuruluşu bugün resmi olarak kutlanmaya devam etse de 92 yıl önce kurulan Cumhuriyet’in temel niteliklerinin ortadan kaldırıldığı fiili bir rejimle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu rejim, Cumhuriyet’in toplumsal kazanımlarını ortadan kaldıran gerici, piyasacı ve Amerikancı bir rejimdir.

1923 yılında kurulan Cumhuriyet tarihsel olarak ileri bir adımdı. Ancak 92 yıldır, Cumhuriyet, kapitalizm ve emperyalizm altında yok edilerek, bugün AKP’nin kurucusu olduğu yeni bir rejimle yıkılmış bulunuyor.

92 yıldır ülkemiz kapitalistler ve emperyalistler tarafından sömürüldü, gericiler iktidar yapıldı, emperyalist devletlere bağımlı kılındı. 92 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet tam da kapitalistler ve emperyalistler tarafından ve AKP eliyle bugün müzeye kaldırılmaktadır.

Öncelikle bu gerçek görülmelidir.

1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet’in kuruluş paradigmaları ile bugün içinde bulunduğumuz rejimin uzaktan yakından ilgisi yoktur. En başta laikliğin bugün sadece kağıt üzerinde bulunması bile bu gerçeği fazlasıyla göstermektedir.

Bugün ülkemiz gericiliğin iktidarda olduğu, emperyalizme göbekten bağlı, komşu ülkelere terör ihraç eden, katliamlarla ayakta duran, başkanlık sistemi ve yeni anayasa arayışında olan, emeğin vahşice sömürüldüğü, hukuksuzluğun “hukuk” haline geldiği, sosyal devletin tamamen bittiği, laikliğin olmadığı bir rejimle yönetilmektedir.

Bu rejim ülkemize uymamaktadır; ancak uydurmak için baskı, yalan, korkutma, hukuksuzluk gibi her türlü yöntem uygulanmaktadır. Tam da bu yüzden bugün Cumhuriyet’i kutlama ve anma programları, Cumhuriyet’i ortadan kaldıran ideolojiye karşı bir mücadele içermeyecekse bu durum kendini kandırmaktan başka bir anlama gelmeyecektir.

29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in 92. yıldönümünde bugün ülkemize dayatılan rejime karşı mücadele edilmelidir. Ülkemizin kurtuluşu, 92 yıl önce kurulan cumhuriyeti kemirerek bitiren kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadeleyle mümkündür.

Tarihi geriye döndürmek mümkün değildir, ancak geleceği örgütlemek ellerimizdedir.

Türkiye Komünist Hareketi, bu ülkenin ilerici yurttaşlarını, yeni bir cumhuriyet için mücadele etmeye ve örgütlenmeye çağırır. Bu cumhuriyet laik, bağımsız bir emekçi cumhuriyeti olacaktır.

Çağrımız yeni bir cumhuriyete, sosyalist Türkiye’yedir!

Türkiye Komünist Hareketi
Genel Merkez

To Top