Basın Açıklamaları

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 95 YAŞINDA!

10 Eylül 1920… Ülkenin komünistleri 95 yıl önce bugün Bakü’de, Doğu Halkları Kurultayı’nın hemen ardından gerçekleştirilen Birinci Kongre ile Türkiye Komünist Partisi’ni kurarlar.

Kuruluşundan dört ay sonra Mustafa Suphi ile birlikte 15 parti üyesi Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Anadolu’ya gelirler. Bağımsızlık ve kurtuluş için komünistler görev başındadır. Ancak mücadeleye katılmak üzere geldikleri öldürülürler…

İşgale, emperyalizme ve karanlığa karşı bağımsızlık ve aydınlık bir ülke için yola çıkan ve bu uğurda canını veren yoldaşlarımızca geleneğimiz kurulmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi propagandasının karşısına dikilen, 1950’ lerde Kore Savaşı’na ve NATO’ya karşı mücadele eden, aydınlar arasında sosyalizmi büyüten, işçi sınıfını örgütleyen, kadın hareketini büyüten, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde baskılara ve katliamlara göğüs gererek bu geleneği güçlendiren TKP, Cumhuriyet’in tasfiyesine karşı mücadelede de en ön safta yer almıştır. Bugün 2. Cumhuriyet rejimine karşı TKP’yi ayağa kaldırmak ve Sosyalist Cumhuriyet’i kurmak üzere yola devam eden Türkiye Komünist Hareketi bu büyük ve onurlu tarihin taşıyıcısıdır.

İkinci Cumhuriyet rejimi ölümler, katliamlar ve hukuksuzluklar üzerinden varlığını sürdürüyor, emperyalizmle işbirliği karşılığında yine emekçi çocuklarının kanı masaya sürülüyor. Partimiz bu düzene karşı Türk ve Kürt emekçilerinin kardeşçe yaşayacağı bir ülke, Sosyalist Türkiye için mücadelesini yükselterek sürdürürken, TKP’nin yeniden ayağa kaldırılması, sosyalizmin yeniden inşa edilmesi için bütün komünistleri laik, bağımsız ve işçi sınıfının cumhuriyeti, Sosyalist Cumhuriyet için mücadeleye çağırıyor.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Yaşasın Türkiye Komünist Hareketi!

 

 

 

To Top