0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Türkiye Komünist Partisi için “yolumuza devam ediyoruz!”
Türkiye Komünist Partisi için “yolumuza devam ediyoruz!”
Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) içerisinde siyasal, örgütsel ve hatta ideolojik kimi başlıkların tartışma konusu haline geldiği sosyalist kamuoyu tarafından bilinmektedir. Özellikle seçim döneminde, somut bir olgu olarak, seçimlere yönelik politika ve tutum konusunda daha belirgin hale gelen bu tartışma süreci, partinin olağanüstü kongre kararıyla sonlandırılmak istenmiş ve tartışma başlıklarında ortaklaşma yoluna gitmek üzere adım atılmıştır. Ancak, Kongre sürecinde bu tartışma başlıklarının tüketilmesi ve ortak bir kongre raporu haline getirilmesi sağlanamamıştır. Bir sonuç raporunun şekillenemediği bu kongrede, temel olarak İkinci Cumhuriyet’e ve AKP iktidarına bakış, emperyalizmin durumu, Kürt sorunu, siyasal mücadelede partinin rolü, parti tarihi ve parti ile Birleşik Haziran Hareketi arasındaki ilişkiler temel tartışma başlıkları olmuştur. Bu tartışma başlıklarının hiçbirinde siyasal, ideolojik ve örgütsel bir ortaklaşmaya varılamamıştır. Parti Kongre süreci, ortada önemli siyasal ayrımlar olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu siyasal ayrım noktaları aynı zamanda ciddi bir ideolojik farklılaşmayı da beraberinde taşımıştır. Dolayısıyla partinin nasıl yol alacağı konusundaki tıkanma aşılamamıştır. Bu tartışma başlıkları ve ayrım noktaları bizler açısından aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Bir kriz içerisinde bulunan emperyalizmin zayıf noktalarını belirlemek gerektiği açıktır. Bu açıdan emperyalizmin müdahalesini ve bu müdahalelere dönük bütün dirençleri ile emperyalizmin kriz dinamiklerini, devrimci olanaklar açısından ele almak gerekir. Ancak, emperyalizmin sarsıcı krizlerle yenilmekte olduğu tezi doğru değildir. Bununla beraber emperyalizmin gerek dünyanın genelinde, gerekse bölgemizdeki yönelimlerini hafife alma eğilimi ile bölgedeki seküler güçleri desteklemek adına anti-emperyalist görevlerin ihmal edilebileceğine dair olan yaklaşım, gerçek bir zemine oturmamaktadır. Dolayısıyla komünistler gerçek anlamda anti-emperyalist mücadele veren tüm güçler ile dayanışma içerisinde olmalı ve ortak mücadele hattını çizmelidirler. Bu güçlerin tek tek tanımlanması ve anti-emperyalist-seküler karakterlerinin ortaya konması gerekmektedir. 13 yıllık AKP iktidarının bugün geldiği yer, geriye dönüşü mümkün olmayan yeni bir rejimdir. İkinci Cumhuriyet olarak nitelendirdiğimiz bu rejim, bugün yeni kriz dinamikleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu kriz dinamiklerinin değerlendirilmesi ve devrimci mücadele açısından olanakların ortaya konulması önemlidir. Ancak, AKP rejiminin çöküşe doğru gittiği ve Türkiye’de devrimci duruma evrilebilecek bir kriz nesnelliğinin oluştuğu tezleri kabul edilebilir değildir. Kürt sorununa dair, Kürt siyasal hareketi ile ilişkiler konusunda komünist hareketin ilkeli, dostça ve eleştirel bir tutum içerisinde olması gerekmektedir. Ancak, Kürt siyasal hareketinin, politik duruşu nedeniyle, İkinci Cumhuriyet rejiminin karşısında yer alamayacağını düşündüğümüzden, başta seçimlerde HDP ile ittifak, sonrasında ise Barış Bloğu’na girme önerileriyle somutlanan güncel siyasal yaklaşım bugün bizler açısından doğru değildir. Parti’nin İkinci Cumhuriyet rejimine karşı, siyasal mücadelede etkin bir misyon yüklenmesi ve sosyalizmin bağımsız siyasal hattının oluşturulması gerekmektedir. Parti formuna sahip örgütlü siyaset yerine, toplumsal dinamik ve hareketleri merkeze koyan anlayış ile ittifaklar politikası ekseninde gelişen mücadele tarzı, bizler açısından partinin siyasetten soyutlanması anlamına gelmektedir. Böyle bir tarzın güncel mücadelede tarihsel kazanımlar ortaya çıkarmayacağı açıktır. Halkın Türkiye Komünist Partisi, programatik hattını sınıf uzlaşmazlığı üzerine kurmuştur. Bu anlamıyla düzen içi güçlerle ve düzen partileriyle yan yana gelecek işbirliği arayışları düzen içi siyaset zeminine ve sınıf uzlaşmacılığına kapı aralayabilir. Düzen içi siyasi güç ve partilerle görüşmeyi “politika yapma” sayan anlayış bizler açısından doğru değildir. HTKP’nin, Türkiye Komünist Partisi’nin mirasçısı ve devamı olan bir parti olarak, TKP’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi hedefiyle çalışma yürütmesi gerekmektedir. Bu açıdan, parti tarihimize dönük reddiyeye varan eleştirel yaklaşımlar ve geleneğimizden kopuş anlamına işaret eden bir bakış açısı kabul edilemez. Bileşeni ve kurucusu olduğumuz Birleşik Haziran Hareketi’nin sosyalizmin toplumsal anlamda eşik atlaması için önemli bir güçbirliği olduğu yadsınamaz. Ancak, bugün Birleşik Haziran Hareketi’nin daha etkin, daha kitlesel ve bağımsız bir siyasal odak haline gelmesi için yeni bir atılıma ihtiyacı bulunmaktadır. Birleşik Haziran Hareketi’nin sosyalizmin bağımsız siyasal odağı haline gelmesi, başka siyasi güçlerin gölgesi altında mümkün değildir. Halkın Türkiye Komünist Partisi içinde yaşanan siyasal, ideolojik ve örgütsel farklılaşma, sosyalist siyasal mücadelede ortak bir örgütsel-siyasal zeminin varlığını ortadan kaldırmış, farklı iki siyasal hattın belirginleşmesine neden olmuştur. Biz, farklı çalışma alanlarını temsil eden ve aşağıda imzası bulunan Türkiye Komünist Partililer, sosyalist siyasetin yeniden etkin bir mücadele yürütmesi ve sosyalizmin bağımsız hattının mutlaka kurulması gerektiğinden hareketle, başta işçi sınıfı olmak üzere, emekçi halkımızın sosyalist seçenekten mahrum bırakılamayacağını, bunun için Türkiye Komünist Partisi’nin örgütsel ve siyasal bir varlık olarak yeniden ayağa kalkması gerektiğini biliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, bugün, HTKP içinde ortaya çıkan farklılaşmanın sonucu olarak, ayrı bir siyasal mücadele hattıyla yolumuza devam edeceğimizi ve yukarıda belli başlı yaklaşımlarını ifade ettiğimiz anlayışla yolumuzu ayırdığımızı ilan ederiz. Türkiye işçi sınıfının aklı ve örgütlü gücü olarak, toplumsal zeminde büyük ve kitlesel bir siyasal parti haline gelecek Türkiye Komünist Partisi için “yolumuza devam ediyoruz.” Abdülhalim Yıldırım Ankara Polatlı Adem Yaralı Tarihsel TKP üyesi, Üsküdar Ahmet Dalyan Metal İşçileri Çalışması Komite Üyesi Ahmet Kırdaloğlu Eskişehir Ahmet Tarık Yenil HTKP Kurucu MK Üyesi Alev Doğan PM üyesi, İşçi Komitesi, Spor Emekçileri Çalışması Sorumlusu Ali Akanoğlu Ümraniye Yerel sorumlu Ali Akpınar Aydın Gençlik Sorumlusu Ali Alaca Balıkesir Ali Atlıhan İstanbul örgütü Ali Demir Ümraniye Yerel Sorumlu Ali Karaca Tarihsel TKP Üyesi Ali Kasral Dersim Örgütü Alp Eren Doğan PM üyesi, Güney Marmara Bölge sekreteri Andaç Duru PM üyesi, Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Anıl Çevik Ankara Gençlik Çalışması Atacan May Düzce Avni Sevinç Tarihsel TKP üyesi Aykut Çavuş Gop Aysel Tekerek HTKP Kurucu MK Üyesi Aytaç Ural PM üyesi, Bergama Birim Sekreteri Barış Demirel Ataşehir Sorumlusu Başar Işık İzmir İl Örgütü Üyesi Behzat Ulucan İstanbul Şişli Sorumlusu Berçem Göktürk İstanbul Şişli Kadın Sorumlusu Berkay Çelen İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Bilgütay Hakkı Durna HTKP Kurucu MK Üyesi Birsen Sunter Çekmeköy Bülent E. Amasya Burak Özdemir Ankara Keçiören İlçe Komitesi Üyesi Çağatay Eğilmez Beyoğlu Caner Saygılı Sultangazi Yerel Çalışma Cem Biçer Batı Karadeniz Bölge sorumlusu Cem H. Ankara Keçiören Cemal Ceran Sultanbeyli-Emek Mahallesi Birim Sorumlusu Cemil Topal Tarihsel TKP Üyesi Cengiz Kılçer PM Üyesi, İleri Gazetesi Kültür-Sanat Sayfası Editörü Cenk Zengin İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Deniz K.  Eskişehir, Akademi Deniz Tütmez İzmir Gençlik Komitesi Üyesi Dilek İsmailoğlu İşçi Komitesi, Banka Çalışanları Çalışması Sorumlusu Dilsaz Padar Çekmeköy Dorukhan K. Üsküdar Yerel Çalışma Eda Yenil PM üyesi, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ekim ismi PM Üyesi, Eğitim Bürosu Emin Eskici PM üyesi, Antalya İl Sekreteri Emre Polat Balıkesir Emre Tuğberk şahin İskenderun Sorumlusu Emre Ünal Ordu İl Sorumlusu Erkan Kılıç HTKP Kurucu MK Üyesi Erkan Sarı Küçükçekmece Ertan Köymen Tarihsel TKP Üyesi Evren Ünver Beylikdüzü Sorumlusu Evrim Saldıran İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Fedai Uysal Market İşçileri Çalışması Sorumlusu Gazi Can PM Üyesi, Mersin İl Sorumlusu Gökmen Kılıç PM üyesi, İstanbul İl Komitesi üyesi, Sultangazi-Alibeyköy-Nurtepe-Okmeydanı Bölge Sekreteri Gözde Korkmaz Ankara Gençlik Çalışması Gülçin T. Üsküdar Yerel Çalışma Habibe Kılıç Kartal İlçe Komitesi Üyesi Hakan Dilbaz Zonguldak sorumlusu Hakan Turan Denizli İl Komitesi Üyesi Hakan Yerlikaya PM üyesi, İstanbul İl Komitesi Üyesi, Kartal İlçe Başkanı Hande Durna HTKP Kurucu MK Üyesi Hande H. PM üyesi, Akademi Bürosu Sekreteri, Denetleme Kurulu Üyesi Hanife Şahan HTKP Kurucu MK Üyesi Hasan Ergün Tarihsel TKP Üyesi Hayrettin Torun Tarihsel TKP Üyesi Hüseyin Gülşen PM üyesi, Metal İşçileri Çalışması Komite Üyesi Hüseyin Nurali Tarihsel TKP Üyesi Hüsnü Atlıhan PM Üyesi, İşçi Bürosu, Bölge Komitesi İbrahim Özmen Tarihsel TKP üyesi, Tuzla İlçe Komitesi Üyesi İbrahim Özyürek Tarihsel TKP üyesi İlhami Oğlakçı Antalya Gençlik Çalışması İrfan Tunca Tarihsel TKP üyesi Irmak Ildır PM üyesi, Sınıf Tavrı Editörü Kamber Söğüt Tarihsel TKP Üyesi Kamil Tekerek HTKP Kurucu MK Üyesi Kaya Şahan Bakırköy Kemal Bulut Tarihsel TKP Üyesi Kemal Parlak PM üyesi, İşçi Bürosu, Metal İşçileri Çalışması Sorumlusu, Tarihsel TKP Üyesi Kenan Doğan Tarihsel TKP üyesi, İşçi Komitesi Kıvanç Yakut Diyarbakır İl Komitesi Üyesi Kurtuluş Kılçer HTKP Kurucu MK Üyesi Levent İ. PM Üyesi, Eğitim Bürosu Mehmet Altıntaş Gaziantep İl Komitesi Üyesi Mehmet Emin Türkmen PM üyesi, İşçi Komitesi, İletişim Çalışanları Çalışmaları Sorumlusu Mehmet Göktepe Samsun İl Sorumlusu Mehmet Keçeci Tarihsel TKP Üyesi Merve Altun PM üyesi, Maltepe İlçe Komitesi Üyesi, İstanbul Kadın Komitesi Üyesi Merve Bahtiyar İleri Portal Çalışması Metin Erdost Sultangazi Yerel Çalışma Sorumlusu Murat Taksim Sakarya İl Komitesi Üyesi Murat Yurttaş PM üyesi, Kadıköy sekreteri Mustafa Emrah Hasgül Sultangazi Yerel Çalışma Sorumlusu Mustafa Sarıbaş Tarihsel TKP üyesi Naciye Babalık PM üyesi, Tarihsel TKP üyesi Nadir Uygun Tarihsel TKP Üyesi Nilgün erdoğan İskenderun Lise Sorumlusu Nimet Çakılkaya Antalya İl Komitesi Üyesi Noyan Durna PM Üyesi, Eğitim Bürosu, Denetleme Kurulu Üyesi Nuray Yenil PM üyesi, Sancaktepe Yerel Birim Sorumlusu, İstanbul Kadın Komitesi Üyesi Nurettin Fırat Tarihsel TKP Üyesi Oğuzcan Aksoy Sakarya İl Komitesi Üyesi Okan Vurur Gaziantep Gençlik Sorumlusu Olcaytu Ulaş İstanbul örgütü Olgun Duru Bölge Komitesi Üyesi Öner Yakasız İşçi komitesi, Kafe Bar Çalışanları Çalışması Sorumlusu Onur deniz Sancaktepe-Çekmeköy-Ümraniye Bölge Komite Üyesi Onur parlak İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Onur Ünal Kartal İlçe Komitesi Üyesi Ozan Can Çolak İskenderun Gençlik Sorumlusu Ozan Keçeci Pendik İlçe Sorumlusu Ozan Pekdiker Balıkesir Ozan Tan PM üyesi, İzmir İl Komitesi Üyesi Özgü Can Öksüz Küçükçekmece Özgür Karadaş PM üyesi, Yakacık Bölge Sorumlusu Özlem Demirci Sarıyer Sorumlusu Özlem Güngör PM üyesi, Manisa Sorumlusu Paşa Erbey Tarihsel TKP Üyesi Rafet Koca İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Ramazan Biçer Trabzon Yerel Çalışmalar Sorumlusu Rıdvan Laçin Nurtepe Yerel Çalışma Şaduman Özyürek Tarihsel TKP üyesi Samet Çulha PM üyesi, İşçi Komitesi, Beyaz Yaka Çalışmaları Sorumlusu Selin Aksoy PM üyesi, Hukuk Bürosu Serap Küçükakyüz İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Serkan Bircan İşçi Komitesi, Şişecam Çalışması Serkan Bozkurt Maltepe İlçe Komitesi Üyesi Serpil Pehlivan Dış Büro Üyesi Şeyda Atakoğlu Edirne Gençlik Çalışması Sibel Altıntaş PM üyesi, Gaziantep Bölge Sorumlusu Sibel Güzey Sancaktepe Yerel Çalışma Sinan Köksal Sultangazi Yerel Çalışma Sorumlusu Sinan Türkel Sultangazi Yerel Çalışma Suat Gençağ Tarihsel TKP Üyesi Sultan Irmak Hortoğlu Ankara Keçiören İlçe Sorumlusu Taylan Çapraz İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi Tugay Çakır Esenyurt İlçe Komitesi Üyesi Uğur Akbaba PM üyesi, Doğu Marmara Bölge Sorumlusu Umut Kuruç HTKP Kurucu MK Üyesi Umut tizci Alibeyköy Yerel Çalışma Ünal Bayav PM üyesi, İstanbul İl Komitesi Üyesi, Maltepe İlçe Başkanı Volkan Lenk Mersin Gençlik Sorumlusu Yavuz Karamahmutoğlu HTKP Kurucu MK Üyesi Yiğit Tuna Sakarya İl Komitesi Üyesi Zafer Çimen Esenyurt İlçe Komitesi Üyesi
WhatsApp