Basın Açıklamaları

Türkiye Komünist Partisi için “yolumuza devam ediyoruz!”

Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) içerisinde siyasal, örgütsel ve hatta ideolojik kimi başlıkların tartışma konusu haline geldiği sosyalist kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Özellikle seçim döneminde, somut bir olgu olarak, seçimlere yönelik politika ve tutum konusunda daha belirgin hale gelen bu tartışma süreci, partinin olağanüstü kongre kararıyla sonlandırılmak istenmiş ve tartışma başlıklarında ortaklaşma yoluna gitmek üzere adım atılmıştır.

Ancak, Kongre sürecinde bu tartışma başlıklarının tüketilmesi ve ortak bir kongre raporu haline getirilmesi sağlanamamıştır. Bir sonuç raporunun şekillenemediği bu kongrede, temel olarak İkinci Cumhuriyet’e ve AKP iktidarına bakış, emperyalizmin durumu, Kürt sorunu, siyasal mücadelede partinin rolü, parti tarihi ve parti ile Birleşik Haziran Hareketi arasındaki ilişkiler temel tartışma başlıkları olmuştur. Bu tartışma başlıklarının hiçbirinde siyasal, ideolojik ve örgütsel bir ortaklaşmaya varılamamıştır.

Parti Kongre süreci, ortada önemli siyasal ayrımlar olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu siyasal ayrım noktaları aynı zamanda ciddi bir ideolojik farklılaşmayı da beraberinde taşımıştır. Dolayısıyla partinin nasıl yol alacağı konusundaki tıkanma aşılamamıştır.

Bu tartışma başlıkları ve ayrım noktaları bizler açısından aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Bir kriz içerisinde bulunan emperyalizmin zayıf noktalarını belirlemek gerektiği açıktır. Bu açıdan emperyalizmin müdahalesini ve bu müdahalelere dönük bütün dirençleri ile emperyalizmin kriz dinamiklerini, devrimci olanaklar açısından ele almak gerekir. Ancak, emperyalizmin sarsıcı krizlerle yenilmekte olduğu tezi doğru değildir. Bununla beraber emperyalizmin gerek dünyanın genelinde, gerekse bölgemizdeki yönelimlerini hafife alma eğilimi ile bölgedeki seküler güçleri desteklemek adına anti-emperyalist görevlerin ihmal edilebileceğine dair olan yaklaşım, gerçek bir zemine oturmamaktadır. Dolayısıyla komünistler gerçek anlamda anti-emperyalist mücadele veren tüm güçler ile dayanışma içerisinde olmalı ve ortak mücadele hattını çizmelidirler. Bu güçlerin tek tek tanımlanması ve anti-emperyalist-seküler karakterlerinin ortaya konması gerekmektedir.

13 yıllık AKP iktidarının bugün geldiği yer, geriye dönüşü mümkün olmayan yeni bir rejimdir. İkinci Cumhuriyet olarak nitelendirdiğimiz bu rejim, bugün yeni kriz dinamikleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu kriz dinamiklerinin değerlendirilmesi ve devrimci mücadele açısından olanakların ortaya konulması önemlidir. Ancak, AKP rejiminin çöküşe doğru gittiği ve Türkiye’de devrimci duruma evrilebilecek bir kriz nesnelliğinin oluştuğu tezleri kabul edilebilir değildir.

Kürt sorununa dair, Kürt siyasal hareketi ile ilişkiler konusunda komünist hareketin ilkeli, dostça ve eleştirel bir tutum içerisinde olması gerekmektedir. Ancak, Kürt siyasal hareketinin, politik duruşu nedeniyle, İkinci Cumhuriyet rejiminin karşısında yer alamayacağını düşündüğümüzden, başta seçimlerde HDP ile ittifak, sonrasında ise Barış Bloğu’na girme önerileriyle somutlanan güncel siyasal yaklaşım bugün bizler açısından doğru değildir.

Parti’nin İkinci Cumhuriyet rejimine karşı, siyasal mücadelede etkin bir misyon yüklenmesi ve sosyalizmin bağımsız siyasal hattının oluşturulması gerekmektedir. Parti formuna sahip örgütlü siyaset yerine, toplumsal dinamik ve hareketleri merkeze koyan anlayış ile ittifaklar politikası ekseninde gelişen mücadele tarzı, bizler açısından partinin siyasetten soyutlanması anlamına gelmektedir. Böyle bir tarzın güncel mücadelede tarihsel kazanımlar ortaya çıkarmayacağı açıktır.

Halkın Türkiye Komünist Partisi, programatik hattını sınıf uzlaşmazlığı üzerine kurmuştur. Bu anlamıyla düzen içi güçlerle ve düzen partileriyle yan yana gelecek işbirliği arayışları düzen içi siyaset zeminine ve sınıf uzlaşmacılığına kapı aralayabilir. Düzen içi siyasi güç ve partilerle görüşmeyi “politika yapma” sayan anlayış bizler açısından doğru değildir.

HTKP’nin, Türkiye Komünist Partisi’nin mirasçısı ve devamı olan bir parti olarak, TKP’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi hedefiyle çalışma yürütmesi gerekmektedir. Bu açıdan, parti tarihimize dönük reddiyeye varan eleştirel yaklaşımlar ve geleneğimizden kopuş anlamına işaret eden bir bakış açısı kabul edilemez.

Bileşeni ve kurucusu olduğumuz Birleşik Haziran Hareketi’nin sosyalizmin toplumsal anlamda eşik atlaması için önemli bir güçbirliği olduğu yadsınamaz. Ancak, bugün Birleşik Haziran Hareketi’nin daha etkin, daha kitlesel ve bağımsız bir siyasal odak haline gelmesi için yeni bir atılıma ihtiyacı bulunmaktadır. Birleşik Haziran Hareketi’nin sosyalizmin bağımsız siyasal odağı haline gelmesi, başka siyasi güçlerin gölgesi altında mümkün değildir.
Halkın Türkiye Komünist Partisi içinde yaşanan siyasal, ideolojik ve örgütsel farklılaşma, sosyalist siyasal mücadelede ortak bir örgütsel-siyasal zeminin varlığını ortadan kaldırmış, farklı iki siyasal hattın belirginleşmesine neden olmuştur.

Biz, farklı çalışma alanlarını temsil eden ve aşağıda imzası bulunan Türkiye Komünist Partililer, sosyalist siyasetin yeniden etkin bir mücadele yürütmesi ve sosyalizmin bağımsız hattının mutlaka kurulması gerektiğinden hareketle, başta işçi sınıfı olmak üzere, emekçi halkımızın sosyalist seçenekten mahrum bırakılamayacağını, bunun için Türkiye Komünist Partisi’nin örgütsel ve siyasal bir varlık olarak yeniden ayağa kalkması gerektiğini biliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, bugün, HTKP içinde ortaya çıkan farklılaşmanın sonucu olarak, ayrı bir siyasal mücadele hattıyla yolumuza devam edeceğimizi ve yukarıda belli başlı yaklaşımlarını ifade ettiğimiz anlayışla yolumuzu ayırdığımızı ilan ederiz.

Türkiye işçi sınıfının aklı ve örgütlü gücü olarak, toplumsal zeminde büyük ve kitlesel bir siyasal parti haline gelecek Türkiye Komünist Partisi için “yolumuza devam ediyoruz.”

Abdülhalim Yıldırım Ankara Polatlı
Adem Yaralı Tarihsel TKP üyesi, Üsküdar
Ahmet Dalyan Metal İşçileri Çalışması Komite Üyesi
Ahmet Kırdaloğlu Eskişehir
Ahmet Tarık Yenil HTKP Kurucu MK Üyesi
Alev Doğan PM üyesi, İşçi Komitesi, Spor Emekçileri Çalışması Sorumlusu
Ali Akanoğlu Ümraniye Yerel sorumlu
Ali Akpınar Aydın Gençlik Sorumlusu
Ali Alaca Balıkesir
Ali Atlıhan İstanbul örgütü
Ali Demir Ümraniye Yerel Sorumlu
Ali Karaca Tarihsel TKP Üyesi
Ali Kasral Dersim Örgütü
Alp Eren Doğan PM üyesi, Güney Marmara Bölge sekreteri
Andaç Duru PM üyesi, Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu
Anıl Çevik Ankara Gençlik Çalışması
Atacan May Düzce
Avni Sevinç Tarihsel TKP üyesi
Aykut Çavuş Gop
Aysel Tekerek HTKP Kurucu MK Üyesi
Aytaç Ural PM üyesi, Bergama Birim Sekreteri
Barış Demirel Ataşehir Sorumlusu
Başar Işık İzmir İl Örgütü Üyesi
Behzat Ulucan İstanbul Şişli Sorumlusu
Berçem Göktürk İstanbul Şişli Kadın Sorumlusu
Berkay Çelen İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Bilgütay Hakkı Durna HTKP Kurucu MK Üyesi
Birsen Sunter Çekmeköy
Bülent E. Amasya
Burak Özdemir Ankara Keçiören İlçe Komitesi Üyesi
Çağatay Eğilmez Beyoğlu
Caner Saygılı Sultangazi Yerel Çalışma
Cem Biçer Batı Karadeniz Bölge sorumlusu
Cem H. Ankara Keçiören
Cemal Ceran Sultanbeyli-Emek Mahallesi Birim Sorumlusu
Cemil Topal Tarihsel TKP Üyesi
Cengiz Kılçer PM Üyesi, İleri Gazetesi Kültür-Sanat Sayfası Editörü
Cenk Zengin İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Deniz K.  Eskişehir, Akademi
Deniz Tütmez İzmir Gençlik Komitesi Üyesi
Dilek İsmailoğlu İşçi Komitesi, Banka Çalışanları Çalışması Sorumlusu
Dilsaz Padar Çekmeköy
Dorukhan K. Üsküdar Yerel Çalışma
Eda Yenil PM üyesi, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi
Ekim ismi PM Üyesi, Eğitim Bürosu
Emin Eskici PM üyesi, Antalya İl Sekreteri
Emre Polat Balıkesir
Emre Tuğberk şahin İskenderun Sorumlusu
Emre Ünal Ordu İl Sorumlusu
Erkan Kılıç HTKP Kurucu MK Üyesi
Erkan Sarı Küçükçekmece
Ertan Köymen Tarihsel TKP Üyesi
Evren Ünver Beylikdüzü Sorumlusu
Evrim Saldıran İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Fedai Uysal Market İşçileri Çalışması Sorumlusu
Gazi Can PM Üyesi, Mersin İl Sorumlusu
Gökmen Kılıç PM üyesi, İstanbul İl Komitesi üyesi, Sultangazi-Alibeyköy-Nurtepe-Okmeydanı Bölge Sekreteri
Gözde Korkmaz Ankara Gençlik Çalışması
Gülçin T. Üsküdar Yerel Çalışma
Habibe Kılıç Kartal İlçe Komitesi Üyesi
Hakan Dilbaz Zonguldak sorumlusu
Hakan Turan Denizli İl Komitesi Üyesi
Hakan Yerlikaya PM üyesi, İstanbul İl Komitesi Üyesi, Kartal İlçe Başkanı
Hande Durna HTKP Kurucu MK Üyesi
Hande H. PM üyesi, Akademi Bürosu Sekreteri, Denetleme Kurulu Üyesi
Hanife Şahan HTKP Kurucu MK Üyesi
Hasan Ergün Tarihsel TKP Üyesi
Hayrettin Torun Tarihsel TKP Üyesi
Hüseyin Gülşen PM üyesi, Metal İşçileri Çalışması Komite Üyesi
Hüseyin Nurali Tarihsel TKP Üyesi
Hüsnü Atlıhan PM Üyesi, İşçi Bürosu, Bölge Komitesi
İbrahim Özmen Tarihsel TKP üyesi, Tuzla İlçe Komitesi Üyesi
İbrahim Özyürek Tarihsel TKP üyesi
İlhami Oğlakçı Antalya Gençlik Çalışması
İrfan Tunca Tarihsel TKP üyesi
Irmak Ildır PM üyesi, Sınıf Tavrı Editörü
Kamber Söğüt Tarihsel TKP Üyesi
Kamil Tekerek HTKP Kurucu MK Üyesi
Kaya Şahan Bakırköy
Kemal Bulut Tarihsel TKP Üyesi
Kemal Parlak PM üyesi, İşçi Bürosu, Metal İşçileri Çalışması Sorumlusu, Tarihsel TKP Üyesi
Kenan Doğan Tarihsel TKP üyesi, İşçi Komitesi
Kıvanç Yakut Diyarbakır İl Komitesi Üyesi
Kurtuluş Kılçer HTKP Kurucu MK Üyesi
Levent İ. PM Üyesi, Eğitim Bürosu
Mehmet Altıntaş Gaziantep İl Komitesi Üyesi
Mehmet Emin Türkmen PM üyesi, İşçi Komitesi, İletişim Çalışanları Çalışmaları Sorumlusu
Mehmet Göktepe Samsun İl Sorumlusu
Mehmet Keçeci Tarihsel TKP Üyesi
Merve Altun PM üyesi, Maltepe İlçe Komitesi Üyesi, İstanbul Kadın Komitesi Üyesi
Merve Bahtiyar İleri Portal Çalışması
Metin Erdost Sultangazi Yerel Çalışma Sorumlusu
Murat Taksim Sakarya İl Komitesi Üyesi
Murat Yurttaş PM üyesi, Kadıköy sekreteri
Mustafa Emrah Hasgül Sultangazi Yerel Çalışma Sorumlusu
Mustafa Sarıbaş Tarihsel TKP üyesi
Naciye Babalık PM üyesi, Tarihsel TKP üyesi
Nadir Uygun Tarihsel TKP Üyesi
Nilgün erdoğan İskenderun Lise Sorumlusu
Nimet Çakılkaya Antalya İl Komitesi Üyesi
Noyan Durna PM Üyesi, Eğitim Bürosu, Denetleme Kurulu Üyesi
Nuray Yenil PM üyesi, Sancaktepe Yerel Birim Sorumlusu, İstanbul Kadın Komitesi Üyesi
Nurettin Fırat Tarihsel TKP Üyesi
Oğuzcan Aksoy Sakarya İl Komitesi Üyesi
Okan Vurur Gaziantep Gençlik Sorumlusu
Olcaytu Ulaş İstanbul örgütü
Olgun Duru Bölge Komitesi Üyesi
Öner Yakasız İşçi komitesi, Kafe Bar Çalışanları Çalışması Sorumlusu
Onur deniz Sancaktepe-Çekmeköy-Ümraniye Bölge Komite Üyesi
Onur parlak İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Onur Ünal Kartal İlçe Komitesi Üyesi
Ozan Can Çolak İskenderun Gençlik Sorumlusu
Ozan Keçeci Pendik İlçe Sorumlusu
Ozan Pekdiker Balıkesir
Ozan Tan PM üyesi, İzmir İl Komitesi Üyesi
Özgü Can Öksüz Küçükçekmece
Özgür Karadaş PM üyesi, Yakacık Bölge Sorumlusu
Özlem Demirci Sarıyer Sorumlusu
Özlem Güngör PM üyesi, Manisa Sorumlusu
Paşa Erbey Tarihsel TKP Üyesi
Rafet Koca İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Ramazan Biçer Trabzon Yerel Çalışmalar Sorumlusu
Rıdvan Laçin Nurtepe Yerel Çalışma
Şaduman Özyürek Tarihsel TKP üyesi
Samet Çulha PM üyesi, İşçi Komitesi, Beyaz Yaka Çalışmaları Sorumlusu
Selin Aksoy PM üyesi, Hukuk Bürosu
Serap Küçükakyüz İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Serkan Bircan İşçi Komitesi, Şişecam Çalışması
Serkan Bozkurt Maltepe İlçe Komitesi Üyesi
Serpil Pehlivan Dış Büro Üyesi
Şeyda Atakoğlu Edirne Gençlik Çalışması
Sibel Altıntaş PM üyesi, Gaziantep Bölge Sorumlusu
Sibel Güzey Sancaktepe Yerel Çalışma
Sinan Köksal Sultangazi Yerel Çalışma Sorumlusu
Sinan Türkel Sultangazi Yerel Çalışma
Suat Gençağ Tarihsel TKP Üyesi
Sultan Irmak Hortoğlu Ankara Keçiören İlçe Sorumlusu
Taylan Çapraz İstanbul Gençlik Çalışmaları Üyesi
Tugay Çakır Esenyurt İlçe Komitesi Üyesi
Uğur Akbaba PM üyesi, Doğu Marmara Bölge Sorumlusu
Umut Kuruç HTKP Kurucu MK Üyesi
Umut tizci Alibeyköy Yerel Çalışma
Ünal Bayav PM üyesi, İstanbul İl Komitesi Üyesi, Maltepe İlçe Başkanı
Volkan Lenk Mersin Gençlik Sorumlusu
Yavuz Karamahmutoğlu HTKP Kurucu MK Üyesi
Yiğit Tuna Sakarya İl Komitesi Üyesi
Zafer Çimen Esenyurt İlçe Komitesi Üyesi

To Top