Basın Açıklamaları

Üç Fidan’a Sözümüz Var! Sosyalizmi Biz Kuracağız!

Üç Fidan’a Sözümüz Var!

Sosyalizmi Biz Kuracağız!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan bundan tam 48 yıl önce emperyalizmin işbirlikçileri tarafından idam edildi.

Denizler, Türkiye’de öğrenci hareketinin geliştiği, işçi sınıfının hak arama ve insanca yaşam mücadelesinin hareketlendiği, emek ve sermaye arasındaki mücadelenin çetinleştiği bir dönemde emekçi sınıfların kavgasının önemli bir parçası olmuştur.

Emperyalizme, sömürüye, yoksulluğa, gericiliğe karşı yürüttükleri mücadele ise, sermaye düzeni ve emperyalistlerin gözlerini korkutmaya yetmiştir. Bu korku, yalnızca üç fidandan değil onların inandıkları değerler ve yürüttükleri mücadeleden kaynaklanmaktaydı.

Denizlerin idam edilmesiyle birlikte mücadelenin biteceği, geri çekileceği düşüncesi ise hiç vakit geçmeden tuzla buz olmuştur. Denizlerin mücadelesi, fabrikalar ve şantiyelerde işçilerin bileğiyle, üniversitede, lisede gençliğin aklıyla, Haziran direnişindeki milyonlarla birlikte günümüze kadar ulaşmıştır.

Şimdi ise Denizlerin mücadelesi daha da büyümelidir!

Ülkemizin AKP iktidarı ve sermaye sınıfının kar hırsı altında eriyip bitmesine sessiz kalmama, Denizler gibi memlekete sahip çıkma vaktidir!

Gençliğin, geleceksizlik çemberinde yitip gitmesini seyretmeme, yeni bir gelecek için mücadeleyi büyütme vaktidir!

Salgın fırsat bilinerek işçi sınıfının haklarını elinden almaya çalışanlara, emekçiye günlük 39 TL’yi reva görenlere karşı işçi sınıfının iktidar mücadelesine güç verme vaktidir!

Üç Fidan’a Sözümüz Var!

Sosyalizmi Biz Kuracağız!

TKH Gençliği

06.05.2020

To Top