Basın Açıklamaları

Üniversite Koltuktan Büyüktür!

AKP’ye, Atanmış Rektörlere, Sermayeye Geçit Yok!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Ocak 2021 gecesinde resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadığı Melih Bulu; 14 Temmuz 2021 tarihli resmi gazetede yine bir kararname ile görevden alınmıştır.

İktidarı boyunca üniversitelerin piyasaya açılması, bilimsellikten koparılması, gerici ve faşist örgütlenmelerin önünün açılması, eşitlik ve özgürlük kavgasının engellenmesi için adımlar atan AKP, bu saldırılarını atanmış rektörler eliyle yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nin dönüştürülmesi hamlesi ise Melih Bulu ile yürütülmek istenmiştir.

Sermaye işbirlikçisi olacağını açıkça duyuran, üniversitede yıllardır aktif çalışma yürüten kulübü kapatma girişiminde bulunan, polisin kampüse girmesine alenen izin veren ve onlarca öğrencinin darp ile gözaltına alınmasına, tutuklanmasına sebep olan, muhalif bazı akademisyenlerin üniversitede eğitim vermesini sonlandıran AKP’li atanmış rektör Melih Bulu, gençliğin üniversiteye sahip çıkması sonucu “misyonunu” yerine getiremeyecek duruma gelmiş ve görevden alınmıştır.

Yaşanan bu gelişmede AKP iktidarının içinde bulunduğu sıkışmışlığın, AKP’ye karşı yükselen toplumsal tepkinin etkisinin yanı sıra atamayı kabul etmeyen ve “Üniversite koltuktan büyüktür!” sesini yükselten üniversiteli gençliğin mücadelesi tetikleyici olmuştur. Bugün alınan karar, AKP’nin baskı ve dayatmalarına karşı gençliğin dik duruşunun siyasi iktidarın koltuğunu çatırdatmasının önüne geçmek için alınmıştır. Fakat üniversiteli gençliğin mücadelesi verilen sus payları ile sonlanmayacaktır.

Sermaye düzeninin ve AKP iktidarının gençliğe ve üniversitelere yönelik saldırılarının biteceği düşünülmemelidir. Sektör haline getirilen üniversiteler, dindar ve kindar gençlik yaratma hülyası, gericiliğin ve piyasacı saldırıların temelini oluşturmaktadır. Bu saldırılara karşı koyuş ise yeni bir ülke, yeni bir üniversite mücadelesinin örgütlü bir şekilde yürütülmesiyle mümkün olacaktır.

Gençlik atanmış rektörlere, gerici ve piyasacı saldırılara, üniversitelerin ticarethaneye çevrilmesine, paralı eğitime karşı yeni bir üniversitenin kavgasını vermelidir. Üniversitelerin toplumun çıkarına hizmet eden, bilimsel bilgi üreten merkezler olması için AKP’ye, sermayeye ve onların atanmış rektörlerine karşı mücadeleyi yükseltelim!

TKH Gençliği

15.07.2021

To Top