Basın Açıklamaları

YAŞASIN 1 MAYIS

 

Kapitalizm öldürür

DÜNYAYI SOSYALİZM KURTARACAK

YAŞASIN 1 MAYIS

2020 yılında 1 Mayıs’a giderken emekçi sınıfların ve insanlığın kurtuluş mücadelesi açısından önemli bir kesitten geçmekteyiz.

21.yüzyılda kapitalizmin dünyayı en ileri uygarlık seviyesine getireceği düşüncesi son yaşadığımız salgın ile tuzla buz olmuş durumda.

Teknoloji toplumu yaratacağız” diyerek aslında bilimi ve teknolojiyi tekeline alan, sermayedarların hizmetine sunan kapitalizm salgın ve ekonomik kriz karşısında çaresiz.

Yeni bir sanayi devrimi” geliyor diyerek emekçilere sahte umutlar pazarlayan sömürü düzeninin parlak yaldızları dökülüyor.

İnsanlara refah ve adalet sunacağı” yalanı üzerinden sermayenin diktatörlüğünü perçinleyen ve emekçilere diz çöktürmeye çalışarak kendini var eden patronların düzeni, ekonomik kriz ve salgın ile ortaya çıkan tabloyu bu sefer emekçilerin üzerine yıkarak kurtulmaya çalışıyor.

Bugüne kadar tüm dünyayı sömürerek gelen ve “dünyanın efendisi” pozisyonuna yerleşen emperyalist ve büyük kapitalist ülkelerin koronavirüs salgını ile yaşadıkları kapitalizmin akıl dışılığını ve insana düşmanlığını göstermek için yeterlidir.

Kapitalizm emekçilere düşmandır, kriz demektir, krizin faturasının işçilere kesilmesidir!

Kapitalizm insan hayatını tehdit eden bir hastalığa karşı çaresizliktir!

Kapitalizm öldürür! 21. yüzyılın hemen başında bu gerçeğin bir kere daha bu şekilde ortaya çıkması ise hiç şaşırtıcı olmamıştır. Hatırlayalım; emperyalist-kapitalist sistem bir önceki yüzyıla da milyonlarca insanın öldüğü iki dünya savaşı ile damga vurmuştu.

İnsanın insanı sömürmesine dayalı bu sisteme ve kendini kurtarmak için hesabı emekçilere kesen patronlara boyun eğilemez.

İşte tam da böylesi bir dönemde kapitalizme karşı sosyalizmin en gerçek ve tek seçenek olduğu bir kere daha ortaya çıkmış durumda.

Bu gerçek, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta bir en güçlü şekilde ortaya konulmalı, sömürünün ve patronların çarklarının dönmesinin insanlığı ileriye götürmediği herkese anlatılmalıdır.

Unutmayalım ki, sosyalizmin olduğu bir dünyada salgın yaşanabilir ancak böylesi bir yıkım yaşanmazdı. 

Sosyalizmde patronların çıkarları değil emekçilerin sağlığı ve yaşamı esastır.

Sosyalizmde ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk yoktur. Halkın refahı, eşitlik ve özgürlük vardır.

Kapitalizmde her şey paradır. Sosyalizmde paranın değil aklın, bilimin ve insanca yaşamın kurallarının egemenliği vardır.

1 Mayıs 2020, salgın ve ekonomik kriz nedeniyle emperyalist kapitalist sistemin yaşadığı büyük tıkanmanın ve tahribatın gözler önünde olduğu bir tarih olarak geçecektir.

Bunlarla birlikte insanlığı kurtaracak gücün emek ve düzenin ise sosyalizm olduğu 1 Mayıs 2020 tarihinde bir kere daha perçinlenecektir.

DÜNYAYI SOSYALİZM KURTARACAK!

YAŞASIN 1 MAYIS!

Türkiye Komünist Hareketi       

To Top