Basın Açıklamaları

YENİ BİR CUMHURİYET EMEKÇİLERİN OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR!

1923 yılında kurulan Cumhuriyet’i sermaye ve gericilik el ele vererek yıkmıştır. Bugün Padişahlığın yerine kurulan Cumhuriyet’in yerinde yeni bir saltanat rejimi, gericiliğin ortadan kaldırıldığı Cumhuriyet’in yerine yeni bir istibdat rejimi, emperyalizme karşı kurulan Cumhuriyet’in yerinde emperyalizm işbirlikçisi güçlerin talan ettiği bir ülke vardır.

Ancak bu durumdan kurtulmak mümkündür

Ülkemiz, işbirlikçilerin, yobazların, emperyalistlerin ve para babalarının değil emekçilerin

ülkesi olacaktır. Kurulacak yeni Cumhuriyet emekçilerin omuzlarında yükselecektir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi bağımsız, laik, adil, eşit ve özgür bir Türkiye’nin kurulması mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, sömürüye karşı eşitlik mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, yobazlara karşı laiklik mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, tek adam diktatörlüğüne karşı halkın kendi kendini yönetme mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada halkların kardeşliği ve barış mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, yoksulluğa, işsizliğe ve geleceksizliğe karşı insanca yaşam mücadelesidir! 

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, Türk ve Kürt emekçilerinin kardeşlik mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, ülkemizin topyekûn kurtuluş mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, SOSYALİST TÜRKİYE mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET, ülkemizin ilerici, yurtsever, cumhuriyetçi ve emekçi halkının kendi kaderini eline almasıyla mümkündür. Ülkemizi gericiliğin karanlığından çıkaracak, emperyalizmin boyunduruğundan ve sermayenin diktatörlüğünden kurtaracak tek güç emekçilerin örgütlü gücüdür.

Bugün halkın örgütlü gücü dışında bu gidişe dur diyecek başka bir güç yoktur.

Gelin yeni bir yaşam ve yeni bir ülke için hep birlikte mücadelemizi birlikte büyütelim. İnsanca bir yaşamı ve eşitlikçi bir düzeni kuralım.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top