Basın Açıklamaları

YÖK’ün karanlığına da, AKP’ye de boyun eğme!

6 Kasım 1981 Türkiye’de üniversite kurumunun ölüm fermanının imzalandığı gündür. Tam 34 yıldır Türkiye’de üniversitelerin adı var, kendi yok!

6 Kasım 1981 Türkiye’de üniversite kurumunun ölüm fermanının imzalandığı gündür. Tam 34 yıldır Türkiye’de üniversitelerin adı var, kendi yok!

12 Eylül rejiminin üniversiteleri kontrol altına alma, “düzenin kaleleri” haline getirme ürünü olarak YÖK, 34 yıldır bu işlevini korumaktadır. Her gelen iktidara hizmet eden, üniversiteleri düzenlemek için işlev gören YÖK, bugün AKP’nin İkinci Cumhuriyeti’nde gene aynı amaçla düzene hizmet etmektedir.

Düzenin istediği, gerici, piyasacı ve bağımlılığı savunan nesiller yetiştirmektir.

AKP’nin istediği de, gerici, piyasacı ve bağımlılığı savunan nesil yetiştirmektir.

Üniversiteler bu tabloya mahkûm değildir. Üniversiteler gericiliğin, emperyalizmin ve piyasacılığın kaleleri değil, bilimin ve aydınlığın kaleleridir.

34 yıldır üniversiteleri esir almaya çalışan, bilim üretiminin karşısına karanlığı ve piyasacılığı diken YÖK, bugün yeni düzenlemeler ile bir kez daha üniversitelere saldırma telaşı içinde.

Bir kez daha başaramayacaklar. Üniversitelerde bilime, aydınlığa ve emekçi halkına sahip çıkan öğrenciler, akademisyenler bu saldırılara karşı bir kez daha duracak.

YÖK’ün üniversiteleri düzenlemek için attığı adımlar, yalandan başka bir şey içermemektedir. Kamuoyuna yansıyan “vakıf üniversitelere müdahale” başlığı AKP-Cemaat arasında süre giden kayıkçı kavgasının bir parçasıdır. Buradan bilime ve aydınlığa giden yol çıkmaz.

Üniversiteler öğrencisiyle, akademisyeniyle ve emekçileriyle bütün emekçi halkındır. YÖK, buna karşı işlenen bir suç, tarihe düşmüş kara bir lekedir.

Çağrımız açıktır; herkese eşit, parasız ve bilimsel eğitimin gereği bütün üniversitelerin kamulaştırılmasıdır!

Çağrımız açıktır; herkese eşit, parasız ve bilimsel eğitimin gereği YÖK’ün kaldırılmasıdır!

Çağrımız bütün boyun eğmeyenleredir. YÖK’ün karanlığına da, AKP’ye de, boyun eğme!

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği

To Top