0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

74. UĞURSUZ YILINDA NATO DAĞITILSIN
DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜNE DUR DİYELİM
74. UĞURSUZ YILINDA NATO DAĞITILSIN

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelere karşı her türlü kirli savaş yöntemini kullanmak üzere kurulan emperyalist savaş örgütü NATO, kuruluşunun üzerinden geçen 74 yılda olduğu gibi bugün de dünya barışına en büyük tehdit olmayı sürdürmektedir.

Soğuk Savaş döneminden başlayarak karanlık kontrgerilla yöntemleriyle her türlü suçu işleyen ve emekçi halkları terörize etmeye çalışan NATO, Sovyetler Birliği ve dünya sosyalist sisteminin çözülmesinden bugüne kadar Yugoslavya’nın parçalanmasında, Kosova’nın ayrılmasında ve başta Libya olmak üzere Arap Baharı’nda açık savaş operasyonları yürütmüş, Irak ve Afganistan işgallerinin parçası olmuş, tüm dünyadaki çatışmaların doğrudan veya dolaylı, örtülü veya açık parçası olmuştur.

Bu karanlık savaş örgütünün geçmişinde kurulduğu günden itibaren Alman Nazizmi ile İtalyan faşizmi gibi insanlık tarihinin en karanlık ideolojilerinin sürekli varlığı ve etkisi olmuştur. Dünyanın en büyük terör örgütünün her yerde dini, dili, kökeni fark etmeksizin bu karanlık ideolojilerin uzantıları olan her türden gerici siyasi aktörler ve hatta terör örgütleriyle iş tuttuğu bilinmektedir. Bu açıdan Balkanlardan Kafkaslara, Baltık’tan Orta Avrupa’ya kadar en gerici iktidarların desteklendiği de unutulmamalıdır.

Son olarak, Sovyetler Birliği sonrasında eski Birlik ülkelerinin emperyalist sisteme entegre edilmesi için 30 yıldır süregelen bir çevreleme siyasetiyle Rusya’ya karşı tahriklerini sürdürmüş ve Ukrayna’yı gönüllü bir piyon olarak kullanıp savaş alanına çevirmiştir. Bu çerçevede, NATO’nun Finlandiya ve İsveç’i de kapsayacak yeni bir genişleme hamlesi ile dahil edilmesi süreci yeni çatışmaları tahrik edecek adımlar olarak görülmelidir.

Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Finlandiya’nın üyeliğini bir tek hayır oyu dahi vermeden kabul eden patron partilerinin memleketimizi emperyalistlerin paylaşım savaşlarına açık hale getirecek planlara ortaklık etmeleri kabul edilemez.

Bu açıdan sıklıkla şikâyet edip mücadele ettiği iddiasını taşıyan ve “milli-yerli” hamaseti yapan AKP ve MHP’nin iş Amerikancılığa, NATO’culuğa ve işbirlikçiliğe geldiğinde hiç değilse en az CHP’sinden İyi Partisi’ne muhalefet bloğu kadar bayraktarlık yaptığı ayrıca büyük harflerle not edilmelidir.

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkımızı 14 Mayıs’ta sandık başında her boydan NATO’culara karşı bu ülkenin bağımsızlığını ve dünya barışını savunan komünistlere omuz vermeye çağırıyoruz.

Kahrolsun emperyalizm ve onun kanlı savaş örgütü NATO!

Yaşasın barış!

WhatsApp