Basın Açıklamaları

ASM ÇALIŞANLARININ HAKLI İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ

ASM çalışanlarının haklı iş bırakma eylemini destekliyoruz

Aile hekimlerinin ve Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) çalışan emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarında gerilemeye yol açan 30 Haziran 2021 tarihli “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” yıkım getirmekte ve iş güvencesinin ortadan kaldırmaktadır. Buna karşı bugün tüm Türkiye’de iş bırakan ASM çalışanlarının iş bırakma eylemini destekliyoruz.

ASM çalışanları, pandemi döneminde birinci basamak sağlık hizmetleri dışında, COVİD-19 vakalarının takibi konusunda canla başla çalışmış, çoğunlukla koruyucu malzemelerden mahrum kalmış, yoğun bir iş yükü altına girmiş ancak bunun karşılığını almamışlardır. Birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerine reva görülen iş güvencesiz çalışma sistemi, ücretlerdeki kesintilerin arttırılması ve sağlıkta piyasalaşmayı arttıran yeni kararlar kesinlikle kabul edilmemeli, bahsedilen yönetmelik geri çekilmelidir.

Yönetmelik değişikliği ile ASM çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı hale getirilmiş, kölelik sistemine taşınmıştır. Yönetmelikte, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren ASM çalışanlarının sözleşmelerinin il sağlık müdürlükleri tarafından feshedilebileceği yer almaktadır.

Bahsedilen yönetmelik, sağlıkta piyasalaşmanın odak noktalarından biri olan birinci basamak sağlık hizmetlerindeki performans kriterlerini, ödeme ve çalışma koşullarını daha da keskin hale getirmekte, çalışanların ücretlerindeki kesintiler artmaktadır. Başta aile hekimleri olmak üzere tüm çalışanları piyasa koşullarına ve dolayısıyla niteliksiz bir hizmet vermeye doğru ittirmektedir.

Bunların üzerine, sağlık müdürlüklerinin ASM çalışanları üzrerinde uyguladıkları mobbing, angarya çalışmaların dayatılması, pandemi dolayısıyla ASM çalışanlarının karşılaştıkları yükler de eklendiğinde, sağlık emekçilerinin haklarını aramasının ne kadar doğru olduğu görülmektedir.

Taşeron çalışanlar dahil ASM çalışanları kadrolu çalışmaya alınmalı, sözleşmeli çalışmaya son verilmeli, birinci basamak sağlık hizmetlerinde uygulanan performans uygulamaları ve bunların maaşlara kesinti olarak yansıtılması kaldırılmalıdır. ASM çalışanlarının il sağlık müdürlüklerinin insafına bırakan yönetmelik iptal edilmeli, toplum sağlığı konusunda görüş beyan etmenin önüne konulan engeller kaldırılmalıdır.

AKP iktidarı pandemi dönemindeki başarısızlıklarını ve sağlıktaki piyasacı uygulamalarının tüm kötü sonuçlarını sağlık emekçilerinin üzerine yıkarak işin içinden çıkmaya çalışmaktadır. Bugün ASM emekçilerinin bu duruma boyun eğmeyeceklerini göstermeleri bu açıdan önem taşımaktadır.

ASM çalışanlarının haklı grevini destekleliyoruz, tüm halkımızı da bu haklı mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.

To Top