0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Emperyalizm kovulmadan Kıbrıs huzur bulmayacak!
Emperyalizm kovulmadan Kıbrıs huzur bulmayacak!
Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin iç gündemlerde yaşadıkları sorunları aşmak için milliyetçiliği kaşıdıkları bir dönemden geçiyoruz. Emperyalizmin Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki işbirlikçileri olan her iki ülkenin Ege Denizi’nde zaman zaman karşı karşıya geldikleri basına yansıyor. Böyle bir dönemde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik adımların boşa düştüğü ve adadaki bölünmüşlüğün tescillenmesine gidecek bir sürecin ve hatta “taksim”in çözüm diye sunulmaya çalışıldığı da görülüyor. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşılması için süregelen mücadelede, Kıbrıslı Türk ve Rum emekçilerinin çıkarlarını bir kenara bırakan tarafların petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinden sonucu çatışmaya varabilecek tek taraflı adımlar attığı görülmektedir. Kıbrıs Rum Devleti’nin İsrail ve Mısır ile birlikte Doğu Akdeniz’de bulunan petrol ve doğal gaz kaynaklarının emperyalist tekellerin sömürüsüne açılması yönünde attığı adımlar, Türkiye tarafından savaş gemilerinin bir İtalyan sondaj gemisiyle çarpışmanın eşiğinden döndüğü bir karşılık gördü. Buna karşılık, Katarlı ortaklarıyla birlikte Amerikan petrol tekeli Exxon Mobil’in sondaj gemileri bu kez ABD emperyalizminin bölgemizdeki sembolü 6. Filo ile birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarına yerleştiler. Bu tablo, Türkiye’nin AKP eliyle bir yandan “milli çıkarlar” ve “emperyalizmle mücadele” edebiyatı yapılırken diğer yandan ve esasında emperyalist hesaplarda nasıl bir ortak gibi çalıştığının da örneğini oluşturuyor. Bir tiyatro halini alan dış politikada süreklileşen savaş tehdidi ise esas olarak yoksul emekçilerin kanına göz dikmekten öteye bir anlam taşımıyor. Tüm bu gelişmeler, Kıbrıs sorununun çözümü ile Türkiye ve komşularının huzur bulması için emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bölgeden kovulmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye’nin tüm komşularıyla AKP’nin başarısızlığı ispat edilmiş işbirlikçi dış politikası nedeniyle karşı karşıya getirilmesinden ve birleşik bir Kıbrıs mücadelesi başarıya ulaştırılmadan Kıbrıs emekçilerinin olan enerji kaynaklarının tek taraflı olarak emperyalistlere ve tekellere peşkeş çekilmesinden vazgeçilmesi uyarısını tekrarlarken Türk, Yunan, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk emekçilerinin emperyalizme karşı ortak mücadelelerinin yükseltilmesi gerektiğini de bir kez daha vurgulamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de AKP ve Yunanistan’da SYRIZA özelinde billurlaşan işbirlikçi politikalara karşı mücadelenin başarısının, Kıbrıs’ta iki toplumun birliği ve tüm diğer ülkelerin askerlerinin adadan çıkartılması temelinde bir çözümün, Kıbrıs Rum devletinin tek taraflı adımlarla bölgede emperyalist müdahalelerin önünü açmaktan vazgeçmesinin bir bütün oluşturduğu görülmelidir. Yaşasın emekçi halkların anti-emperyalist mücadelesi! Yaşasın Birleşik Kıbrıs! Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun dünyamızı yağmalayan tekeller!   TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 07.03.2018
WhatsApp