Basın Açıklamaları

HİLAFETİN KALDIRILIŞININ 99. YILINDA HİLAFET SEVDALILARINA KARŞI YENİ BİR CUMHURİYET MÜCADELESİ YÜKSELTİLMELİDİR!

Bugün hilafetin kaldırılması, Osmanlı hanedanı mensuplarının ülke dışına çıkarılması, eğitimin tekleştirilmesi ve Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasının 99. yılındayız.

Genç Cumhuriyet, henüz bir yaşına bile gelmeden padişahlığı geri dönülmez şekilde sona erdirme iradesini bu kararla perçinlemiştir. Siyaseten iflas etmiş ve bir ailenin bu topraklar ve halk üzerindeki vesayeti dışında işlevi kalmamış bir unvanı geri alarak, din işlerini devlet işlerinden uzaklaştırmak ve ayırmakta önemli bir adım atmıştır. Halkın yoksulluğuyla beslenen bir küçük zümrenin, halkın inançlarını esir aldığı bir sistemi tasfiye etmek üzere en önemli adımlardan biri atılmıştır. 

Aradan geçen sürede, Türkiye’de egemen sermaye sınıfı ve onun temsilcileri Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını tasfiye etme gayretine girmişlerdir. Sermaye sınıfı ve temsilcileri, Cumhuriyet’in kazanımlarını kemire kemire ortadan kaldırmış, bu süreç AKP iktidarı ile birlikte tamamlanarak sermayenin gerici çıplak diktatörlüğüne dönüşmüştür.

1924 yılının 3 Mart’ının üzerinden 99 yıl geçtikten sonra bugüne gelindiğinde Osmanlı hülyaları peşinde koşan ve duvara toslayan maceraperest dış siyaset, bunun kalıntıları üzerinde kendi saltanatının rüyasını dahi görebilen bir dar zümrenin Cuma hutbelerini ve camileri siyasetin emrine açtığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Halkın değerlerine yabancı bir şatafat ve sapkınlık haline kılıf uydurmak üzere fetvaların uydurulduğu, vakıfların yeni bir yağma sürecinin araçlarına dönüştürüldüğü, bilimin ve aklın eğitimden tamamen uzaklaştırılarak eğitimin imam-hatipleştirildiği Cumhuriyet’in tasfiye edildiği bir düzen ile karşı karşıyayız.

Türkiye Komünist Hareketi olarak, işçi sınıfımızı ve emekçi halkımızı, daha üzerinden bir ay bile geçmemiş olan iki depremde on binlerce yurttaşımızın canına mal olan, milyonlarca insanı evsiz bırakan bu akıl dışı düzenin karşısında yeni bir Cumhuriyet şiarıyla Sosyalist Cumhuriyet için omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz.

Başta AKP olmak üzere burjuvazi, Cumhuriyet’in ve ülkenin kolonlarını kestiler. Ama biliyoruz ki yeni bir ülke, yeni bir Türkiye ve yeni bir Cumhuriyet’in kolonları emekçilerin ve işçi sınıfı omuzlarında yükselecektir!

To Top