0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Venezuela seçimleri üzerine
Türkiye Komünist Hareketi`nden Venezüella seçimlerine dair basın açıklaması
Venezuela seçimleri üzerine
Mutlaka sosyalist program Hugo Chavez önderliğinde 19 yıl önce Venezuela’da ortaya çıkan sol iktidar, emperyalizme karşı duruşuyla başta Latin Amerika olmak üzere emperyalizme bağımlı bir çok ülke açısından büyük bir umut olmuştu. Aynı zamanda yoksulluğa karşı emekçilerin çıkarları doğrultusunda Venezuela’da gerçekleştirdiği dönüşümler de sol adına yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. ABD emperyalizmi tarafından desteklenen darbe girişimlerine ve emperyalizmin her türlü ekonomik savaşına karşı yoksul halkın desteği ile ayakta duran sol iktidar, son seçimleri kaybetmiş bulunuyor. Kritik sektörlerde uyguladığı kamulaştırma politikasıyla yoksulluğu azaltan, ülkedeki eğitim seviyesini yükselten ve her şeyden daha önemlisi emperyalizme karşı dik duruşuyla Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin yaptıkları ve yapamadıkları önemli bir deneyim olarak görülmelidir. Venezüella seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki, anti-kapitalist devrimci bir programa sahip olunmadan, bu programın gerektirdiği önderlik ortaya konulmadan ve sermayenin ekonomik ve toplumsal alanda gücü ve imtiyazları ortadan kaldırılmadan atılan adımların sınırı bulunmaktadır. Avrupa’da son dönem ortaya çıkan sahte sol ile sosyal demokrat hareketlerle ilişkilendirilemeyecek olan Venezuela’daki sol iktidar, her şeyden önce yoksul halk kesimlerine dayanmış ve anti-emperyalist siyasi bir duruş sergilemiştir. Ancak yolsuzluk ve güvenlik başta olmak üzere ekonomik ve toplumsal anlamda kapitalist sistemin sınırlarını aşamadığı ölçüde toplumsal sorunları da çözememiştir. Emekçilerin gerçek kurtuluşu ve iktidarı ile emperyalist-kapitalist sistemin her türlü saldırısına karşı koymanın yolu bu sisteme karşı amansız mücadele vermekle mümkündür. Bunun için sermaye karşıtı mücadele başa yazılmalıdır. Popülist, aşamacı ve geçişçi yöntemlerle sol bir iktidar ve toplumsal düzen kurulamayacağı bir kez daha görülmüştür. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Venezuela emekçilerinin, yoksul halkının ve devrimci-komünist partilerinin verdikleri mücadelenin her zaman yanında yer alacak ve dayanışma içinde olacaktır. Seçimlerde ortaya çıkan sonuç, sınıf mücadelesinde bir ara uğraktan başka bir şey değildir. Venezüella emekçilerinin eşitlik ve özgürlük mücadelesi asıl şimdi başlayacaktır. Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komitesi
WhatsApp