0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

YAŞASIN FAŞİZME KARŞI ZAFER GÜNÜ!
YAŞASIN FAŞİZME KARŞI ZAFER GÜNÜ!

Avrupa halklarını esir alan Alman emperyalizminin işgal ettiği ülkelerden sökülüp atılmasını, birliği oluşturan Azeri’si, Kazak’ı, Ukraynalı’sı, Baltıklı’sı, Gürcü’sü, Ermeni’si, Rus’u ve nicesiyle emekçilerin birliğini oluşturan tüm uluslardan Sovyet ordusunun Berlin’de zaferini ilan edişini, Nazizmin ve Alman emperyalizminin inlerinde ezilmesini 77. kez kutluyoruz.

9 Mayıs 1945’te bütünüyle ezilen ve yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan Nazi Almanyası’nın altı yıl boyunca Avrupa’da yarattığı dehşet, kapitalizmin emperyalist rekabet ile tüm dünyayı parça parça bölüşmek için kalkışmayacağı vahşetin, insanlığa ödetmekten çekinmeyeceği bedelin olmadığını tüm insanlığın hafızasına kazımıştır.

Alman emperyalizminin doğuya genişlemesini işçi sınıfının o dönemdeki biricik devleti Sovyetler Birliği’ni de yok edebileceğini uman sözde demokratik Amerikan, İngiliz ve Fransız emperyalizmi, bir yandan Katolik kilisesi ile birlikte Doğu Avrupa halklarını birer birer Alman emperyalizmine yem ederek Nazizmin savaş makinesini beslerken, diğer bir yandan da en son ana kadar batıda bir cephe açmayarak Sovyetler Birliği’nin daha büyük bir fedakarlığa katlanmasına neden olmuştur.

Kuşkusuz, tüm Avrupa halkları ve insanlık, Nazi Almanyası’na karşı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Sovyet halklarına, sonuna kadar direnen Leningrad sakinlerine, ev ev, oda oda mücadele eden Stalingrad’daki askerlere, bir adım geri atmayan Moskova savunucularına, işgal altındaki tüm topraklarda cephe gerisinde mücadele eden partizanlara ve en seçkin kadroları pahasına bu büyük mücadeleyi örgütleyen Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne çok şey borçludur.

Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından gemi azıya alan emperyalizmin, dünyanın dört bir yanında doğrudan ve dolaylı olarak çıkardığı savaşlar ile geçtiğimiz çeyrek yüzyıldan fazla süren yakın tarihi, bundan 77 yıl önce Berlin’de inine girilen Nazizmin ruhunun bugün ABD ve AB emperyalizmi ile NATO terör örgütü içerisinde yaşadığını bizlere göstermektedir.

Eski sosyalist ülkelerde karşı-devrimci çözülüş sonrası iktidara gelen gerici ve işbirlikçi hükümetlerin özellikle Avrupa Birliği tarafından cesaretlendirilip yönlendirildikleri açıktır. Bu iktidarlar sürdürdükleri inkârcı tarih anlayışı ile tüm Avrupa’da Nazileri ve işbirlikçilerini sembolleştirmekte, işçi sınıfının mücadele tarihinin simgelerini yok etmeye çalışmaktadır.

Son 35 yılda Yugoslavya’yı paramparça eden, Ortadoğu’yu, Afganistan’ı, Afrika’yı savaşlar ve işgallerle bölüşmeyi sürdüren emperyalizm, bugün bir kez daha doğuya doğru genişleme siyaseti güderek Nazi artıklarını desteklediği Ukrayna’yı Rusya’nın karşısına bir piyon olarak sürmüştür.

Tüm bu yeniden diriltme çabalarına karşın Nazizm bir kez yenilmiş ve tarihe gömülmüştür. Günü geldiğinde işçi sınıfı yine ayağa kalkarak emperyalizmin bu en vahşi savaş makinesine özenenleri de yenecek ve tarihe gömecektir.

Kahrolsun emperyalizm!

Yaşasın işçi sınıfının faşizme ve Nazizme karşı zaferi!

WhatsApp