Basın Açıklamaları

10 Eylül eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık demektir

Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluş tarihi olan 10 Eylül 1920, büyük bir anlam taşımaktadır.

Bu anlam, emperyalistlerin işgali ve çürümüş bir imparatorluğun saltanatı altında inim inim inleyen Anadolu topraklarının eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile eşitlendiği için önemlidir.

Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafından kurulan TKP, tüm tarihi boyunca bu mücadelenin adı olmuştur. Bugün bu gelenek Partimiz Türkiye Komünist Hareketi tarafından sürdürülmektedir.

Ülkemizde komünistlerin mücadelesi önemli evrelerden ve kesitlerden geçmiş ancak asla ortadan kaldırılamamıştır.

İşgal ve saltanat yıllarında kurulan Parti, sömürüye ve emperyalizme karşı mücadelenin adı olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi propagandasına karşı tavrını koyan Parti, faşizme karşı mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır.

1950’li yılarda ülkemizin NATO’ya üyeliğine ve Kore’ye asker gönderilmesine karşı mücadele eden Parti, ABD’ye karşı mücadelenin adı olmayı başarmıştır.

Büyük komünist şair Nâzım Hikmet’in partisi TKP, ülkemizde aydınlanma ve sosyalizm mücadelesinin en önemli odağı haline gelmiştir.

Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinin neredeyse tüm kesitlerinde Parti’nin adını görmek mümkündür. 1940’lı yıllarda da, 60’lar ve 70’lerde de, 12 Eylül sonrasında da, 2000’li yıllarda da, sınıf mücadelesi nerede büyüyorsa Parti oradadır.

İşte tam da bu yüzden bu büyük tarihin geleceğe taşınması gerekmektedir. Partimiz TKH, bu görevle hareket etmekte ve önüne hedefler koymaktadır.

Ülkemizin AKP iktidarı aracılığıyla getirildiği nokta sermaye düzeni ve patronlar açısından bulunmaz nimettir. Emek sömürüsü daha da derinleşmiş, işçi sınıfının en temel hakları tırpanlanmış ve sermaye iktidarı perçinlenmiştir. Bu yüzden, sömürü düzeni ve sermaye sınıfına karşı mücadele büyütülmelidir. Türkiye Komünist Hareketi böylesi bir dönemde işçi sınıfının mücadelesini yükseltme çağrısı yapmaktadır. TKP’nin 98. kuruluş yıldönümünden 2019 yılındaki 99. yıldönümüne kadar olan dönem Parti’nin “İşçileşme Yılı” olarak ilan edilmiştir. TKP’nin işçi sınıfı mücadelesinde yarattığı gelenek TKH eliyle tekrar Türkiye topraklarında kök salacaktır.

Bugün AKP iktidarının emperyalizm işbirlikçisi politikalarının ülkemizi getirdiği yer ise önemli bir diğer nokta olarak görülmelidir. Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel olarak başta ABD olmak üzere emperyalizme bağımlı haline getirilen Türkiye, bugün ABD emperyalizminin hedef tahtası olmuştur. O yüzden Partimiz, bu ilişkileri merkeze koyan ve işbirlikçiliği mahkum eden bir siyasi çağrıda bulunmakta ve mücadele süreci örmektedir. “ABD kovulmalı, bu düzen değişmeli” başlığıyla yapılan bu çağrı Türkiye işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinde önemli politik bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Bugün ABD’ye, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele, 1920’li yılların başında İngiliz, Fransız emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelenin devamıdır. Partimiz 1920’de TKP’nin kuruluşunda cisimleşen bu görevin sürdürücüsüdür.

Bu görev, Türkiye’de emekçi iktidarının yani sosyalizmin kurulması için olmazsa olmaz bir başlık olarak görülmelidir.

Partimiz, 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük kavgasını nihayete erdirecek, Türkiye’de sosyalist bir cumhuriyeti kuracak irade ve kararlılığa sahiptir. TKH, Türkiye’nin devrimci sınıf partisidir. TKP’nin geleneğini yaşatmak önemli bir görevdir. Partimiz bu görevin bilinciyle hareket etmektedir.

TKP’nin 98. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye Komünist Hareketi, ücretli emek sömürüsüne maruz kalan insanları yani tüm işçileri, geleceksizlik batağından çıkmaya çalışan gençleri, gericiliğe karşı bayrak açan emekçi kadınları ve sosyalizmin tek kurtuluş yolu olduğunu düşünen aydınları Parti saflarında örgütlenmeye çağırmaktadır.

Türkiye Komünist Hareketi

Genel Merkez

10.09.2018

To Top