Basın Açıklamaları

ABD Defol! Bu memleket bizim!

Emekçiler, yurtseverler, cumhuriyetçiler, ilericiler çağrımız sizedir!

Ülkemiz, ABD emperyalizminin siyasi ve iktisadi alanda uyguladığı yaptırım ve müdahalelerin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğu bir süreçten geçmektedir.

Çünkü ülkemiz emperyalizme, ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel olarak bağımlı bir ülkedir. Bu süreç esas olarak sermaye düzeninin ve başta sermaye sınıfı olmak üzere işbirlikçi gerici ve sağ iktidarlar eliyle adım adım ABD emperyalizmine bağımlı hale getirilmesinin ürünüdür.

Dün işbirlikçiler eliyle emperyalizmin ileri karakolu olan ülkemiz bugün emperyalizmin hedefi haline getirilmiştir.

Yalanlara kanma !

Bugün işbirlikçilerin “ABD karşıtı” demagojisine kanma.

Yıllardır ABD emperyalizminin işbirlikçiliğini yapanlar, bugün yaptıklarının üzerini örtmeye çalışıyorlar.

Dış mihrak diyerek ekonomik krizin faturasının milyonlarca emekçinin sırtına yükleminin yolunu yapıyorlar.

ABD’nin bölgesel hesaplarının gizlice parçası olanlar, bugün ülkemizi ABD planlarına ve müdahalelerine açık hale getirdiler.

İşbirlikçileri unutma !

Bağımsızlığımızı, siyasal, iktisadi ve askeri alanda yapılan “işbirliği” anlaşmalarıyla ayaklar altına alarak ABD’ye teslim ettiler.

ABD’nin çıkarları ve NATO üyeliği için bu ülkenin emekçi çocuklarını Kore savaşına ölüme gönderdiler.

Ülkemizi yeşil kuşak projesinin bir parçası olarak sosyalizme karşı emperyalizmin ileri karakoluna dönüştürdüler.

Yaptıkları askeri anlaşmalarla memleketimizin birçok stratejik noktasına ABD ve NATO üslerinin açılmasını ve nükleer de dahil olmak üzere birçok kitle imha silahının topraklarımıza yerleşmesini sağladılar.

Ülkemizdeki ABD ve NATO askeri üslerinden komşu emekçi halklara saldırılar düzenlenmesinin önünü açtılar.

12 Eylül Amerikancı darbesini gerçekleştirdiklerinde, ABD tarafından “our boys” yani “bizim çocuklar” olarak tanımlandılar.

12 Eylül sonrası sistematik bir neo-liberal programın uygulamaya konulması ve özelleştirmelerle, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı, kamu işletmelerimizi başta ABD olmak üzere emperyalist tekellere peşkeş çektiler.

Ülkemizin üretim ve tarım alanında bugün yaşadığı çöküşün mimarı oldular.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanlığını üstlenerek, Ortadoğu’yu yıkıma, ülkemizi de ABD’nin müdahalelerine açık hale getirdiler.

ABD Defol ! Bu memleket bizim !

Bu ülkenin gerçek sahiplerine yani milyonlarca emekçiye, yurtsevere, ilericiye sesleniyoruz ve diyoruz ki;

Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve refahı için emperyalist sömürüye dur denmelidir. Emperyalist tekellerin ve finans-kapitalin ülkemizi sömürmesine izin vermeyelim. Yabancı sermaye adıyla ülkemizde cirit atan bu ahtapotlara karşı mücadeleyi yükseltelim!

Ülkemizin yoksullaşmasının en önemli nedeni emperyalizme bağımlılıktır. Bugün insanca bir yaşam istiyorsak emperyalist tekellerle ve ona bağımlı sermaye düzeni ile hesaplaşalım!

Ülkemizin kaynaklarının emperyalistler tarafından yağmalanmasına dur diyelim. Enerjimizi, madenlerimizi, ormanlarımızı, akarsularımızı, limanlarımızı, fabrikalarımızı, topraklarımızı emperyalistlere teslim etmeyelim!

Ülkemizin bağımsızlığı, kurtuluşunun yoludur. ABD emperyalizminin askeri tasallutundan çıkalım!

Ülkemizin güvenliği en fazla emperyalizm tarafından tehdit edilmektedir. Irak ve Suriye’de yaşananlar emperyalizmin Büyük Ortadoğu Politikası’nın bir sonucudur. Ülkemizin güvenliği için emperyalizmin güdümünden çıkalım!

Komşularımızla dostluk içinde yaşamanın tek yolu ABD emperyalizmle bütün bağların koparılmasıdır. Dün Irak’ta olan, bugün Suriye’de yaşanan ve yarın İran’da ortaya çıkacak olan emperyalist saldırganlığın parçası olmayalım!

Ülkemiz ABD emperyalizminden kurtulmalıdır.

Üsleriyle, sermayesiyle ABD emperyalizmine hayır diyelim!

NATO’dan çıkılmalı, ABD’nin bütün askeri üsleri kapatılmalı, yapılan bütün gizli anlaşmalar iptal edilmeli, emperyalist sömürünün bütün iktisadi mekanizmaları dağıtılmalı, ülkemizin bütün stratejik ekonomik ve altyapı kurumları devletleştirilmeli, bağımsız bir Türkiye inşa edilmelidir!

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere cumhuriyetçi, yurtsever, ilerici, halkımızı, emekçilerin laik ve bağımsız cumhuriyeti için örgütlenmeye, ABD’ye Defol! derken işbirlikçilerini de okyanus ötesine gönderecek büyük bir anti-emperyalist mücadeleyi hızla yükseltmeye çağırmaktadır.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, emekçileri, yurtseverleri, Cumhuriyetçileri ve ilericileri ABD emperyalizmine karşı ayağa kalkmaya çağırmaktadır.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ülkemizin bağımsızlığı için ABD emperyalizmine karşı başlatacağı “ABD Defol, Bu memleket bizim” kampanyamıza destek olmaya çağırmaktadır.

ABD’yi kovalım, bu düzeni değiştirelim!

To Top