Basın Açıklamaları

Deniz’i çürümüş ağzınıza alamazsınız!

Saray futbolcusu, nam-ı diğer ‘şeytan’ Rıdvan Dilmen ve gerici AKP iktidarının koltuk değneği olan faşist Bahçeli, gençlik önderi Deniz Gezmiş’i ağızlarına alamazlar.

Deniz’e ne terörist adlandırması yapılabilir ne de Tayyip Erdoğan Deniz’e benzetilebilir! Herkes kendine bakmalıdır!

Ne yalakalık yapacağım derken saçmalayanın ne de Tayyip Erdoğan’ın avukatlığına soyunanın çabası öylesine değildir. Dilmen, yalakalık yapacağım derken rezil olmuş, Bahçeli ise yaptığı açıklama ile Dilmen’e “nasıl yalakalık yapılabileceğini” göstermiştir. Bu çabalar 2. Cumhuriyet denilen Amerikancı, gerici, piyasacı rejimin resmidir.

Bunların, memleketi uçuruma sürüklemelerine karşı mücadele eden, bağımsız, eşit ve özgür bir ülke için henüz 24 yaşında canını vermekten çekinmeyen Deniz Gezmiş’in karşı-devrimci Tayyip Erdoğan ile özdeşleştirilmeye çalışılması ve ‘terörist’ yaftasında bulunulması tarihin inkarıdır.

Deniz, ABD emperyalizmine karşı gövdesini siper ederken sizler 6. Filo’yu kıble yapanlarsınız.

Deniz, gericiliğe ve faşizme karşı aydınlanmacı ve ilerici mücadeleyi göğüslerken sizler bugün içerisinde bulunduğumuz gerici ve faşizan rejimi yarattınız.

Deniz, asalak patron sınıfına karşı emekçi, yoksul halkı için mücadele ederken siz sermayenin uşaklığından başka bir anlam ifade etmiyorsunuz.

Deniz devrimciydi, siz ise karşı-devrimcisiniz!

Deniz’e terörist diyen çeteciler, önce katlettikleri devrimcilerin, aydınların, ilericilerin hesabını vermelidir!

Uşaklığını yaptığınız sermaye iktidarı önce Deniz’i astı, 80′ darbesinde fiilen siz olmasanızda “sizin fikirlerinizi” iktidara taşıdı, bugün ise bizzat iktidara getirdi.

Bugün memleketi sürüklediğiniz karanlığa karşı Deniz, biz sosyalist, yurtsever, ilerici gençliğin bayrağında yerini almıştır. Sizi tarihin çöplüğüne göndermek ise bize kalmıştır! Gençliğin bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.

Çürümüş düzene ve bu rezil aktörlerine karşı mücadeleyi ilmek ilmek örmek için tüm ilerici gençliği sosyalizm mücadelesine davet ediyoruz!

 

TKH Gençliği

17 Aralık 2017

 

To Top