Basın Açıklamaları

Doğan ağabeyi unutmayacağız!

Türkiye Komünist Partisi üyesi Gün Doğan Görsev’i dün yitirdik.

1931 yılında başladığı hayat yolculuğunu yirmili yaşlarında TKP üyesi olarak, kırklı yaşlarını ise Türkiye Barış Derneği’nin ülkemiz topraklarında yeniden örgütlenmesi faaliyetine girişerek karşılayan Doğan ağabeyimiz ardında tüm yoldaşları ve dostları için büyük bir alçak gönüllülük ve çalışkanlık dersi bıraktı.

Müzik ve edebiyat alanlarında önemli çalışmaları da olan Doğan ağabey, neredeyse hayatının bütününe yayılan sosyalist çeviri, yayıncılık faaliyetinin de duayenlerinden birisi idi. Komünist Parti Manifestosu’nun Almanca aslından Türkçe’ye kazandırılması için kendisi bilfiil çalışan yoldaşımız, aynı zamanda bütün Marksist klasiklerin benzeri bir şekilde Türkçe’ye kazanılması için emek veriyordu.

1970’li yıllarda Barış Derneği mücadelesinin yanında, Konuk Yayınları ile Türkiye sol hareketine yüzlerce kitap kazandıran Görsev 12 Eylül faşizmi döneminde hem Türkiye Barış Derneği davasından, hem de TKP üyeliğinden idam cezasıyla yargılandı. Üç yıl boyunca cezaevinde kaldı. Beraat sonrasındaki sürgün dönemlerinde de, memlekete dönüşünden sonra da ne mücadeleyi, ne de partisini elden bırakmadı.

Üretkenlik, çalışkanlık, alçak gönüllülük ve insanın doğru bir şekilde aydınlanması için ortaya konulan örgütlü Marksist bir faaliyet.

Doğan ağabey tam da bunlarla yolumuza ışık tutmaya devam edecektir.

Sosyalizm mücadelesinin ve komünist hareketin her kuşaktan üyesinin Doğan ağabeye olan borcu ancak yeni kuşakların bu mücadeleye katılması ve devrim mücadelesinin başarıya ulaşması ile ödenebilecektir.

Bu inançla Doğan ağabeyin anısı önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
MERKEZ KOMİTESİ

Not: Doğan Görsev’in cenazesi yarın öğlen saatlerinde İstanbul Levent Camii’nden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve yoldaşlarına duyururuz.

To Top