Basın Açıklamaları

DÜZENİNİZ BATSIN GENÇLİK YAŞASIN!

Bugün üniversitemizde kampüs içerisinde yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak isimli arkadaşımızı iş cinayetinde kaybettik.

Her geçen gün ölüm ve intihar haberleri alıyoruz. İş cinayetleri, iş bulamadığı için kendini ateşe verenler… Sömürü, işsizlik ve yoksulluk en yakıcı halleriyle emekçileri ve gençliği kuşatmış bulunuyor. Bu düzenin ekonomik kriziyle de beraber yarattığı tablo tüm toplumu bir felakete doğru sürüklüyor.

AKP rejiminde 2019 yılında 1736, sadece 2020 Ocak ayında 112 işçinin iş cinayetlerine kurban edilmesi tesadüf ya da kader olarak açıklanamaz. Tersine işçi ve emekçilerin yaşamak için ölümle burun buruna çalışmak zorunda kaldıklarını bir kez daha göstermiştir. Bu düzenin kar hırsı yüzünden yoğun sömürü işçi ve emekçilere dayatılmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği hiçe sayılmaktadır.

Üniversite yönetimi ve cinayetin sorumluları hesap vermelidir!

Bu düzenin gençliğe vaadettiği ve sunduğu gelecek budur. Gençlik, geleceğini kendi ellerine almalıdır!

Üniversitemizdeki öğrenciler, akademi ve emekçiler bu cinayete sessiz kalmamalı, insanca bir düzen için mücadeleyi yükseltmelidir!

Ege Üniversitesi TKH Gençliği

17.02.2020

To Top