0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Eğitim emekçisi "meslek kanunu" aldatmacasına geçit vermeyecek!
Eğitim emekçisi "meslek kanunu" aldatmacasına geçit vermeyecek!

AKP'nin gündeme getirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim emekçilerinin güvencesiz çalışma şartlarını daha da ağırlaştırmayı amaçlıyor. Yeni kanunla birlikte eğitimciler bugünden daha ağır şartlar altında çalışacak, "kariyer basamakları" eğitim emekçilerinin statüsünü daha da aşağıya çekecek. Hali hazırda kamu, özel, sözleşmeli gibi farklı statülerde çalışan eğitim emekçileri, mesleki gelişimlerini hiçe sayan, öğretmenlik mesleğini yapamadıkları bir ortamda bulunurken, yeni yasa bu ortamı pekiştiriyor.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, 13 eğitim sendikasının bir araya gelerek yasayı ve "kariyer sınavını" geri çektirmek için başlattıkları "iş bırakma" eyleminin yanındadır. Tüm eğitim emekçileri, parasız, kamucu, bilimsel eğitim hakkı için yan yana gelmeli ve "iş bırakma" eylemini yurdun dört bir yanına yaymalıdır.

Eğitim emekçilerinin bugün başlattıkları mücadele aşağıdaki maddeleri sağlayacak şekilde devam ettirilmelidir:

1- Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli, "kariyer sınavı" iptal edilmelidir.

2- Eğitim emekçilerini bölen tüm statüler (kamu, özel, sözleşmeli vb.) kaldırılmalıdır. Eğitim emekçilerinin çalışma şartları güvenceli kılınmalıdır. Ek sosyal hakların sağlanmasında hiçbir ayrımcılık kabul edilemez.

3- Öğretmenlerin ayrı statülerde çalışması sonucu ortaya çıkan ücret ve sosyal hak farklılıkları kabul edilemez. Eğitim emekçileri ayrım gözetmeksizin insanca yaşayacakları bir ücret düzeyine sahip olmalıdır.

4- Eğitim bilimsel, eşit ve parasız bir biçimde devlet tarafından sağlanmak zorundadır. Eğitimin sağlıklı ve toplumu düşünen bir biçimde yeniden kurgulanması gerekmektedir. Eğitim emekçileri, öğrencileri ve aileleri bir araya getirecek "kamusal eğitim hakkı" mücadelesi yükseltilmeli, eğitim emekçisi bu konuda öncülük etmelidir.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, bu maddeleri hayata geçirmek için mücadele eden eğitim emekçilerinin iş bırakma eylemini selamlar.

WhatsApp