Basın Açıklamaları

Eşitlik ve özgürlüğün Newroz’ları için mücadeleye çağrı!

Türkiye Komünist Hareketi, Newroz açıklaması

Emperyalizm ve gericilikten kurtulma yolunda

Eşitlik ve özgürlüğün Newroz’ları için mücadeleye çağrı!

Di rêya rizgarbuna ji emperyalizm û paşverûtî de…

Ji bo wekhevî û azadiya Newrozan bi têkoşînê ve bangewazî!

Ortadoğu halklarının baskı ve zulme karşı çıkışını temsil eden Newroz, 2016 yılında emekçi halkların yaşadığı saldırılar, çatışmalar ve yasaklamalar ile hatırlanacaktır.

Bu nedenle, biz komünistler bu yılki Newroz’u, başta Türkler ve Kürtler olmak üzere, ülkemizin tüm ezilenleri ve emekçileri için ortak mücadele ve birlik çağrısı günü olarak görüyoruz.

Çağrı eşitliğe, çağrı özgürlüğe, çağrı sosyalizmedir!

“Demokratik cumhuriyet” arayışı düzen içi bir çözüm olarak yolun sonuna gelmiştir. Sermaye iktidarı ve gerici AKP ile yürütülen pazarlıkların ve çözüm arayışlarının ya büyük bir kandırmacayla ya da büyük bir kanla sonuçlanacağı en başından belliydi. Çünkü, sermaye sınıfının, emperyalist güçlerin ve gericilerin Kürt emekçileri için vereceği hiçbir şey bulunmamaktadır.

Son süreçte ülkemizde milliyetçiliklerin yükseldiğinin ve genelde bunun emekçilerin tercihleri dışında olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bir noktadan sonra ise tercihler zorunluluğa dönüşmektedir. Bu tercihlere ve zorunluluğa mahkum değiliz ve doğru bildiğimiz çıkış yolundan devam etmeliyiz.

Ulusal sorunların çözümünde emperyalistlerin müdahil olduğu her dönem kan ve derin eşitsizlikler ile kapanmıştır. Sosyalizmin ve işçi sınıfının ağırlığının olmadığı ulusal kurtuluş mücadeleleri ezilen ve mazlum halkların değil, sermayedarların, uluslararası tekellerin, emperyalistlerin ve gerici odakların lehine sonuçlanmıştır. Bunun için Balkan ülkelerinde gelinen duruma ve çok güncel bir örnek olan Irak ve Suriye’ye bakmak yeterlidir. İşte bu yüzden ABD Başkanı Obama’nın Newroz’u kutlamasına karşı çıkılmalıdır. Çünkü Newroz, ezenlerin değil ezilenlerin kurtuluş mücadelesinin günüdür.

Gericilik ve dinselleşme Kürt sorunun çözülmesinin önündeki en büyük engeldir. Kürt emekçileri bunlar ile kuşatılmıştır. AKP iktidarının çözümü dinselleşmedir, emperyalizm Kürtlere ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışmaktadır ve Kürt siyasi hareketi artık buradaki çemberi kıramayacak noktadadır. İslâmcı milletvekillerinden, cuma namazlarından barış veya kurtuluş beklemek hayalciliktir.

Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve Newroz 2016 vesilesiyle komünistler olarak Türk ve Kürt emekçilerinin kurtuluş yolu ile ilgili düşüncelerimizi bir kere daha ifade ediyoruz:

* Türkiye’deki tüm emekçiler için gerçek kurtuluş mücadelesi sosyalist bir cumhuriyete, emekçilerin laik cumhuriyetine ulaşmak adına verilmelidir. Diğer bütün seçenekler reddedilmelidir.

* 7 Haziran seçimleri sonrasındaki dönemde, gerici AKP iktidarı Kürt emekçileri üzerindeki devlet şiddetini arttırmış, Kürt emekçilerinin yaşadığı kentler devlet tarafından ablukaya alınmıştır. Türk emekçilerine milliyetçilik pompalanarak, düşmanlık potansiyeli arttırılmıştır. Komünistler bu milliyetçi yaklaşımları reddeder. Önümüzdeki süreçte gerek devlet eliyle gerekse toplumsal alanda yükseltilen milliyetçiliğe karşı çıkılmalı, AKP iktidarının “dış güçlere karşı milli birlik” projesi olarak dile getirdiği sahte söylemler deşifre edilmelidir.

* Kürt siyasi hareketinin çeşitli illerde başlattığı özyönetim ve hendek siyaseti doğru değildir. Bu hamle süreç içerisinde ve sonuçları itibariyle ülkemiz emekçilerini birbirinden uzaklaştırmaktadır. AKP iktidarı bundan istifade ederek otoriter bir yönelime girmekte ve katliamlarına zemin hazırlamaktadır. Komünistler emekçilerin mücadelesine güç katmayan her türlü mücadele yöntemini eleştirmeye devam edecektir.

* Bununla birlikte özellikle son süreçte Kürt siyasi hareketinin sivilleri hedef alan eylemleri yukarıda bahsettiğimiz tüm olumsuzlukların zirve noktasını oluşturmuştur. Daha önce de ifade ettiğimiz şekilde kör şiddet eylemlerinin, halk düşmanı ve emekçileri bölen bombalı saldırıların açıklanabilecek bir yanı yoktur. Ulusal mücadelenin karakteri sosyalist ilkelere ve işçi sınıfı ideolojisine dayandırılmadığında ortaya çıkan tablo böyle olmaktadır. Dolayısıyla Kürt siyasi hareketi, müzakere masasından yüksek düzeyde silahlı mücadeleye geçiş aşaması ile birlikte kör bir savaş ve şiddet sarmalının parçası olmuştur. Halk için mücadele edildiğinin söylenip böyle bir yaklaşıma sahip olunması asla meşru görülemez.

Bir adım sonrasında, halkların kardeşliği ve emekçilerin birliği için sosyalizmden başka çıkış yolu olmadığı çok daha iyi anlaşılacaktır.

Newroz bizler için tam da bu anlamları taşıyan bir gündür.

Programımızda yazan şey Türklerin ve Kürtlerin eşit ve ortak kurucu unsur olacağı Sosyalist Cumhuriyet’tir.

O yüzden emperyalizm ve gericilikten kurtuluş yolunda, eşitliğin ve özgürlüğün Newroz’ları için, Kürtlerin ulusal demokratik haklarını gerçekten kazanacakları bir ülke için,

Yaşasın Newroz!

Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın emekçilerin laik sosyalist cumhuriyeti!

Bijî Newroz!

Bijî Sosyalîzm!

Bijî Komara laîk û sosyalîst a karkeran!

To Top