Basın Açıklamaları

Geleceksizlik, İşsizlik, Belirsizlik: İşte Kapitalizm!

Dünyayı ve ülkemizi sarsan koronavirüs(Covid-19) salgını kapitalist-emperyalist sistemin acizliğini gün yüzüne çıkartmış bulunuyor. İnsan hakları, demokrasi, özgürlük nidalarıyla ilerleyen ve tarihin sonunun geldiğini, kapitalizmin tek gerçekçi sistem olduğunu iddia eden burjuva sınıfı ve temsilcileri gelinen noktada virüs salgınına karşı adım atamaz hale gelmiştir.

Ülkemizde de AKP iktidarı ve sermaye sınıfı eliyle atılan adımlar başta sağlık sistemi olmak üzere birçok alanı ticarethaneye dönüştürmüş ve asıl işlevinden uzaklaştırmıştır.

Yaşanan salgın sonrası, toplumun sağlığını korumak noktasında adım atmak bir yana dursun, açıklanan paket sermaye sınıfının kurtuluş paketi olarak işlev görmüştür.

Fatura ise, emekçi halka ve gençliğe kesilmektedir.

Emekçiler işten çıkarılmakta, ücretsiz izne zorlanmakta ya da izinleri yıllık izinden düşürülmektedir. Emekçilerin payına düşen işsizlik ve geleceksizlik, bugün gençlik açısından da bir sarmala dönüşmüş durumdadır.

Genç işsizliğin %20’lere ulaştığı bu dönemde yaşanan salgın dolayısıyla, geçinmek için çalışan birçok genç, işsizlikle baş başa kalmış durumda. Gençliğin hayatını idame ettireceği adımlar atılması bir tarafa, AKP iktidarı ise bu durumu görmezden gelmektedir.

Soruyoruz!

AKP, bu durumdan olumsuz etkilenen milyonlarca gencin kredi borçlarını silmeyi düşünmekte midir? Kredileri, bursa çevirerek gençliğin ve toplumun büyük bir kısmının bu süreci daha sağlıklı şekilde atlatmasına kafa yormakta mıdır? Okulların açılıp açılmayacağına, sınavların nasıl yapılacağına dair belirsizliği ortadan kaldıramayı düşünmekte midir? Yoksa işsizliğin yanında belirsizlik ve karamsarlık da yükselirken bütün bu tabloya sessiz mi kalınacaktır?

Bu düzen, emekçilere, kadınlara, gençlere, gelecek yaratamayacak, yanıt veremeyecek boyuta gelmiştir…

Yıllarca demokrasi, insan hakları, özgürlük söylemleriyle sermaye düzenine güç akıtanlar, emekçilerin ve gençlerin aklını bulandıranların söyleyecek sözü kalmamıştır. Bu düzenle uzlaşmayan, onun çarkına su taşımayanlar ise yalnızca komünistlerdir.

İşsizliğin, geleceksizliğin olmadığı, ekmeğin, suyun, yatılacak yerin dert edilmediği bir düzen ise hayal değil, tek kurtuluş olarak karşımızda durmaktadır.

TKH Gençliği

24.03.2020

 

To Top