0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Geleneğimiz geleceğe taşınacaktır!
Geleneğimiz geleceğe taşınacaktır!
Partimiz Türkiye Komünist Partisi 97 yaşında! Geleneğimiz geleceğe taşınacaktır! 97 yıl önce işgal ve saltanat yıllarında temelleri atılan partimiz Türkiye Komünist Partisi, büyük bir misyonun temsilcisi ve aynı zamanda büyük bir mücadele ve direniş tarihinin adıdır. Partimizin 97. kuruluş yıldönümünde bu bayrağı dünden bugüne büyük zorluklarla ve bedeller ödeyerek taşıyan ve yaşamını yitirmiş bütün yoldaşlarımızı saygı ve sevgiyle anarız. Emperyalist işgalin altında ve saltanatın boyunduruğunda yaşayan yoksul emekçi Anadolu halkının kurtuluşu için partimizin temellerini atan Mustafa Suphileri, Ethem Nejatları ve 15’leri unutmayacağız. Büyük baskı ve yasaklamalara rağmen yaşamını Parti’yi örgütlemeye ve bu mücadeleye vakfetmiş Şefik Hüsnü’yü, Fuat Baraner’i, Zeki Baştımar’ı, Hikmet Kıvılcımlı’yı, Parti saflarında bulunmayı en büyük gurur kaynağı sayan yoldaşımız büyük şair Nazım Hikmet’i, Parti saflarında yetişen Behice Boran’ı, 1974 yılında TKP’nin atılımına imza atan İsmail Bilen’i ve 12 Eylül cuntasının işkencelerinde yaşamını yitiren Mustafa Hayrullahoğlu yoldaşları selamlarız. 10 Eylül 1920’de Bakü’de kurulan Partimiz, 97 yıllık mücadele tarihiyle Türkiye’nin en köklü partisi olarak, geçmişte verdiği mücadele gibi, bugün de emperyalizme, sermaye diktatörlüğüne ve gericiliğe karşı mücadelesini her türlü olumsuzluğa rağmen kararlılıkla sürdürmektedir. Emperyalizme bağımlılığın vebalini ağır bir yük olarak taşıyan, sermaye diktatörlüğünün gerici kuşatması altında baskının, hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve sömürünün tahakkümünü yaşayan ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, dün olduğu gibi bugün de komünistlerin sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Ülkemiz, bir avuç sömürücünün ve gerici haramilerin saltanatına karşı verilmiş büyük bir mücadele ve direniş tarihine sahiptir. Bu mücadelenin dünden bugüne taşıyıcılığını üstlenmiş Partimiz Türkiye Komünist Partisi’nin geleneği yeniden örgütlenmek, 1920’den bugüne verilen mücadele mutlaka geleceğe taşınmak durumundadır. 15’lerin bedelini hayatlarıyla ödediği, binlerce komünistin sermaye diktatörlüğünün baskılarına karşı direndiği bu gelenek, bugün ülkemizin içinde bulunduğu karanlık dönemde mutlaka geleceğe taşınacaktır. Dünden bugüne büyük badireler atlatarak bugünlere gelen Partimiz, bugün yaşanılan krizlere rağmen, yeniden örgütlenmektedir. Partimizin tarihine, değerlerine, kültürüne sığmayan bazı gelişmelerin bugün Türkiye Komünist Partisi’nin üzerinde gölge oluşturulmasına izin verilmeyeceği bilinmelidir. TKP, 97 yıllık tarihiyle bütün bu badireleri atlatmasını bilecek kadar güçlü ve gerici sermaye diktatörlüğüne karşı büyük bir mücadele başlatma iradesini gösterecek kadar kararlı bir partidir. Dün likidasyon girişimlerine karşı mücadele vererek 2001 yılında TKP’yi yeniden örgütleyen “gelenek”in parçası olan komünistler, bugünkü likidasyon girişimlerini de, TKP isminin üzerine gölge düşüren anlayışları da aşacaktır. Partimiz, dün olduğu gibi gelecekte de, TKP adının ve unvanlarının arkasına saklananlarla değil, militan kadınları, devrim için mücadele eden işçileri, partizan gençleri ve kadroları ile anılacaktır. Bu bilinç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 97. yıldönümünde TKP devrimci bir çizgide, işçi sınıfı içinde güçlenerek, düzen soluna yedeklenmeden sınıfa karşı sınıf şiarıyla yeniden örgütlenmektedir. 97 yıllık TKP tarihini ve birikimini geleceğe taşıyacak tek şeyin; ülkenin komünist partisi olma iddiası ve iradesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye Komünist Partisi’nin mirasçısı ve devamı olan Türkiye Komünist Hareketi, bu misyon ve görevle mücadele yürütmektedir. Gerici sermaye diktatörlüğünün ilerici bütün değerlere saldırdığı bir kesitte “yeni bir cumhuriyet için” diyerek kolları sıvadık. Ekim Devrimi’nin 100. ,Partimizin 97. kuruluş yıldönümünde, bugün ülkemizin içinden geçtiği karanlık tabloda yeni bir mücadele dönemi ve örgütlenmesini başa yazarak bütün komünistleri ve yoldaşlarımızı parti saflarına çağırıyoruz. Türkiye Komünist Hareketi, işçi sınıfı içinde örgütlenmiş, ülkenin her noktasına sosyalist Türkiye şiarını taşıyan, emekçi halka yaslanan ve sınıfa karşı sınıf diyen “devrimci bir TKP” için, 97 yıllık tarihin sorumluluğuyla TKH saflarında örgütlenmeye çağırmaktadır. TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ Merkez Komitesi
WhatsApp