Basın Açıklamaları

“GELENEKTEN GELECEĞE TKP KONFERANSI”NA ÇAĞRI

Yobazın karanlığını, emperyalizmin sultasını, paranın saltanatını yenecek işçi sınıfının partisini örgütlemek için

 “Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı”na Çağrı

Emekçilere saldırının daha da arttığı, gericiliğin ülkemizi esir aldığı, yobazların cirit attığı, katliamların eksik olmadığı, emperyalizmin bölgemizi ve ülkemizi kan gölüne çevirdiği bu karanlık tablo, komünistlerin geçmişten ders çıkararak yeni bir başlangıç yapmasını gerekli kılmaktadır.

Ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde daha güçlü, daha etkili ve daha örgütlü bir komünist partisinin nasıl örgütleneceği bizlerin en önemli sorumluluğudur. Emekçi halkın örgütlü gücünün siyasete damgasını vurmadığı sürece bu karanlık tablonun da ortadan kalkmayacağını biliyoruz. Sermayenin gerici diktatörlüğünün hüküm sürdüğü bugünkü siyasi tabloyu değiştirecek tek gücün, sosyalist hareketin, emekçi sınıfların gücünü ve temsiliyetini almasıyla ortaya çıkacağı tartışmasız bir gerçektir.

Bu ülkenin komünistleri olarak, bu karanlık gidişe dur diyecek yeni bir mücadele döneminin açılması gerektiğinin kararlılığı ve bilinci içindeyiz. Çağrımız yobazın karanlığını, emperyalizmin sultasını ve paranın saltanatını yenecek işçi sınıfının partisinin örgütlenmesinedir!

Devamı ve mirasçısı olduğumuz Türkiye Komünist Partisi’nin, bu iddia ve görevlerle yeniden siyaset sahnesine dönebileceğini, Türkiye Komünist Partisi isminin ise yine bu iddia ve görevlerin yerine getirilmesiyle hak edileceğini düşünüyoruz.

Bu bilinç ve kararlılıkla, Türkiye Komünist Partisi’nin tarihsel değerlerini, mirasını, misyonunu ve ilkelerini geleceğe taşımak için buluşuyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin değerlerini geleceğe taşımaya çağırıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin ilkelerini geleceğe taşımaya çağırıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin misyonunu geleceğe taşımaya çağırıyoruz!

İşçi sınıfı içinde örgütlenmiş, işçi sınıfının örgütlü öncü gücünü oluşturacak Türkiye Komünist Partisi’nin nasıl örgütlenmesi gerektiğini tartışmaya çağırıyoruz!

Emekçi halka öncülük edecek, emekçi halkın toplumsal örgütlenmesini yaratacak Türkiye Komünist Partisi’nin geleceğini birlikte kurmaya çağırıyoruz!

Örgütlü bir sınıf hareketinin, militan bir kadın hareketinin ve partizan bir gençlik hareketinin öncüsü olacak Türkiye Komünist Partisi’nin yolunu örmeye çağırıyoruz!

Sosyalist siyasetin, her türden düzen içi, liberal ve reformist siyasetlerin gölgesine sokulmasına hayır diyen ve sosyalizmin bağımsız siyasi hattında ısrar ederek “yağma yok sosyalizm var” diyen Türkiye Komünist Partilileri buluşmaya çağırıyoruz!

‘Sosyalizm Programı’nı tek başına ideolojik bir kimlik olmaktan çıkarıp siyasal bir güç haline getirecek Türkiye Komünist Partisi’nin kabuklarını yırtacak dönüşümü için görev almaya çağırıyoruz!

Kollektif işleyişin, yoldaşça hukukun, politik bir partili yaşamın ve çelik gibi bir disiplinin egemen olacağı Türkiye Komünist Partisi’nin yapısına bir tuğla koymaya çağırıyoruz!

İktidar perspektifi, sosyalist devrim ve Leninist örgütlenme ilkelerinin, içinden geçtiğimiz yeni aşamada ve büyük Ekim Devrimi’nin 100. yılında bir kez daha iradesini oluşturmaya çağırıyoruz!

Türkiye Komünist Partisi’nin değerlerinin, misyonunun ve iradesinin geleceğini Türkiye Komünist Hareketi çizgisinde gören Türkiye Komünist Partilileri, yukarıdaki iddia ve görevlerimizi yerine getirmek için geleceğimizi birlikte tartışmaya ve kurmaya çağırıyoruz!

Çağrımız bu iddia ve misyonla yola çıkılması gerektiğini düşünen Türkiye Komünist Partilileredir.

Bunun için, 1920’de yola çıkan ve bayrağı bizlere devreden Mustafa Suphi ve yoldaşlarının, 15’lerin ölüm yıldönümünde, 29 Ocak 2017 tarihinde, “Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı”nda buluşuyoruz!

 

Yer:      AKATLAR MUSTAFA KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ KONGRE SALONU

Tarih:  29 Ocak 2017 Pazar, saat 14.00

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

3 Ocak 2017

 

 

 

To Top