Basın Açıklamaları

Gümrük Birliği anlaşması iptal edilmeli, üyelik başvurusu geri çekilmelidir!

Bugün Bulgaristan’ın Varna kentinde başlayacak olan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği emperyalizmi ile ülkemiz arasındaki ilişkileri yeniden gündeme getirirken, kamuoyunda yaratılan ‘ilişkilerin düzelip düzelmeyeceğinden’ daha öte bir içerikle ele alınmalıdır.

Her şeyden önce Avrupa Birliği, tek başına demokrasi ve medeniyet odağı olarak değil, emperyalist bir birlik olarak ele alınmalıdır.

İktisadi ve siyasi olarak Avrupa Birliği emperyalizmine bağımlı ülkemizin çıkarı, pazarlıklarla değil AB emperyalizmden kopuşla sağlanır.

Suriyeli göçmenler, Kıbrıs ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi başlıkların öne çıktığı ve özünde Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin askıya alınıp alınmamasının tartışıldığı bir kesitte gerçekleşen bu zirve özünde AB emperyalizmi ile işbirlikçi sermaye iktidarının yeni bir mutabakat arayışı olarak görülmelidir.

Avrupa Birliği ile yapılan bu müzakereler toptan kesilmeli, üyelik başvurusu geri çekilmeli ve Gümrük Birliği anlaşması iptal edilmelidir. Gümrük Birliği anlaşmanın güncellenmesini talep etmek ve üyelik konusunda atılacak bütün adımlar emperyalizme bağımlılığın sürmesini istemek dışında bir anlama gelmemektedir.

Ülkemizin bağımsızlığı, emperyalizmden kopuşla mümkündür. 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Merkez Komitesi

26 Mart 2018

To Top