Basın Açıklamaları

Katliamların ülkesi değil, emeğin ve aydınlığın ülkesi olacağız!

Roboski, Reyhanlı, Soma, Ermenek, Diyarbakır, Suruç, Ankara… Ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yer kan gölüne çevrildi!

Bir katliamın diğerini izlediği, her gün insanlarımızın öldüğü günlerden geçiyoruz. Gericilik, piyasacılık ve emperyalizm kol kola verdi, ülkemizi yıkıma götürüyor.

Gerici terör odaklarını besleyen, Türkiye’yi bir savaş makinesi haline dönüştürmeye çalışan emperyalizm ve onun işbirlikçisi AKP, emekçi halkın üzerine ölüm yağdırıyor. Katliamlar zincirinin son halkası Ankara’da yüzlerce insanımızı katleden bu düzen sürdükçe, bu acılar son bulmayacak.

Bu acıların ve katliamların son bulması için bu düzenin değişmesi gerek!

Katliamların ülkesi değil, emeğin ülkesi olmak için,

Karanlığın ülkesi değil, aydınlığın ülkesi olmak için,

Emperyalizmin egemen olduğu değil, bağımsız bir ülke olmak için,

Sessiz kalmayalım, tavrımızı koyalım.

Bu hain saldırının hesabını sormak, katledilen yüzlerce insanımızın anısı için “Artık yeter” diyelim.
Bu katliamın hesabını sormak ve sessiz kalmadığımızı göstermek için işçilerin grevinin yanında olalım. Bütün üniversite ve liselerde bizler de derslere girmiyoruz.

Bütün öğrenci arkadaşlarımızı, Ankara Katliamında yaşamını yitiren insanlarımız için dersleri boykota çağırıyoruz.
Gençlik görevinin başında, işçi sınıfının yolunda!

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği

To Top