Basın Açıklamaları

Krizin faturası emekçi halkın çocuklarına kesilemez!

Ülkemiz emekçileri bir kez daha kapitalizmin yapısal krizlerinden biriyle karşı karşıyadır. Ülkemizi emperyalist kurum McKinsey’in reçetesi yönünde, neo-liberal politikalar kapsamında dönüştüren AKP iktidarı, özelleştirmeler ve sıcak para girişleriyle krizi “gidermeye” çalışmaktadır.

Şuan içinden geçtiğimiz süreç, neo-liberal reçetelerin iflasının resmidir. Fatura tam anlamıyla sermaye sınıfı ve temsilcisi AKP iktidarına aittir. Kâr rekorları kıran patronlar kriz anında zararları emekçilerin delik ceplerinden karşılamak istemektedir. Yaratılan zenginlikler emekçilerin olmadığı sürece, zararlar da emekçilerin değil kâr hırsında boğulmuş patron sınıfına aittir.

Krizin faturası her zaman olduğu gibi emekçilere, yetmezmiş gibi emekçi çocuklarına kesilmek istenmektedir. Üniversitelerde yemekhane, yurt, ulaşım ücretlerine yapılan zamlar yetmiyormuş gibi enflasyonun karşısında reel ücretlerin erdiği gibi öğrencilerin daha fazlasını hak ettiği burslar da erimiş durumdadır. Bir de üstüne zevk ve sefa içinde yaşayan AKP’li Cumhurbaşkanı çıkıp şöyle buyurmaktadır: “Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor.” Bekçiliği yapılan sermaye düzeni gençliğe borç ve işsizlikten başka bir şey sunmamakta, gençliği geleceksizliğe sürüklemektedir.

TKH Gençliği gerici, piyasacı ve işbirlikçi sermaye düzenine karşı yeni bir ülkeyi yaratacak işçi sınıfının mücadelesine örgütlü desteğini verecektir. Bu düzen değişecek, insanca bir yaşam yaratılacaktır!

 

TKH Gençliği

04 Ekim 2018

To Top