Basın Açıklamaları

Küba’yı bu şekilde dize getiremezsiniz!

Emperyalistler, kapitalistler, işbirlikçiler ve karşı devrimciler

Küba’yı bu şekilde dize getiremezsiniz!

Dün Küba’da ortaya çıkan ve kimi yerlerde Amerikan bayrağı kullanılan bazı sokak eylemlerini Küba’daki sosyalist iktidara karşı “büyük bir halk hareketi” olarak göstermeye çalışanların heveslerinin kursaklarında kalacağı çok kısa bir zaman diliminde ortaya çıkmıştır.

ABD emperyalizminin dünya üzerinde “renkli devrimleri” nasıl desteklediği ve bunların sonrasında “demokrasi ve özgürlükler” söylemi kullanılarak faşist iktidarların nasıl kurulduğu çok iyi bilinmektedir.

Amaçlanan şey bellidir. Dünyada hâlâ umut kaynağı olarak görülen, birçok alanda insanlığın eşitlik ve özgürlük mücadelesi için örnek olan Küba sosyalizmi, emperyalist kapitalist güçler tarafından yıkılmak istenmekte, Küba’nın yaşayacağı her sıkışma fırsata çevrilmeye çalışılmaktadır.

Küba, baş düşmanı ABD’nin dünya üzerinde yıllardır örgütlediği büyük bir abluka altında mücadelesine devam etmekte ve her türlü zorluğa rağmen sosyalizmin mevzilerini korumaya çalışmaktadır. ABD, Küba’ya açık bir şekilde “abluka terörü” uygulamaktadır.

Dün yaşanan olaylar sonrasında, sosyalizmin yeminli düşmanlarının, karşı devrimcilerin ve ABD işbirlikçilerinin bir anda sevinerek, “Küba’nın diktatörlükle yönetildiğini ve yıkılacağını” iddia etmeleri ucuz bir emperyalist propagandadan başka bir şey değildir. Pandemi döneminde Küba’nın yaşadığı sıkışmadan istifade ederek karşı devrimci sloganların yükseltilmesi ise hiç şaşırtıcı olmamıştır.

Ancak bu çevrelere hemen sevinmemelerini ve öncelikle pandemi döneminde başta ABD olmak üzere emperyalistlerin kendi ülkelerindeki emekçilere ne gibi bir zulüm yaşattıklarına bakmalarını salık veriyoruz. Bir kere daha söylüyoruz: Küba devrimine kolay kolay diz çöktüremezsiniz, hevesiniz kursağınızda kalır! Ki, öyle de olmuştur, yaşanan bir dizi gösteri sonrasında Küba Komünist Partisi’nin önderliğinde “Sokaklar devrimcilerindir!” sloganıyla sokaklara çıkan Küba halkı ve devrimciler, Küba sosyalizmine sahip çıkacaklarının mesajını güçlü bir şekilde vermişlerdir.

“Ya Vatan Ya Ölüm!” şiarıyla hayata geçen Küba devriminin mayası anti-emperyalizmdir. Küba halkını ABD’nin provokasyonlarıyla, komplolarıyla, işbirlikçilerin oyunlarıyla ve sosyal medya propagandalarıyla teslim almak mümkün olmayacaktır.

Türkiyeli komünistler ve devrimciler olarak ABD emperyalizminin, kapitalistlerin ve işbirlikçilerin sosyalizme ve Küba’ya karşı saldırgan tutumlarına prim vermeyeceğiz.

Yaşasın Devrim! Yaşasın Sosyalist Küba!

Kahrolsun ABD ve işbirlikçileri!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top