Basın Açıklamaları

ODTÜ PROVOKASYONLARA SIĞMAZ!

İktidara geldiği günden bu yana “dindar ve kindar” bir nesil yetiştirme arayışında olan AKP’nin üniversitelere yönelik müdahaleleri farklı boyutlarda devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim-Sen’in planladığı, kendisine Başkent Üniversitesi Ülkücüleri diyen bir grubun ODTÜ’ye girmek için örgütlendiği açığa çıktı. 

Atanmış rektör Verşan Kök’ün ODTÜ bahar şenliklerini iptal ettirmeye çalışması mücadele ile kırılmış, ODTÜ’ye dışarıdan “öğrenci” sokmanın yolu olarak keşfedilen KYK yurdu ısrarı ise öğrencilerin direnci karşısında boşa düşmüştü. 

Bütün bu süreçlere bakıldığında yaşananların üniversitelere yönelik bir saldırı süreci olduğu, bunun altında ise iktidarın üniversite gençliğini susturmak isteyişinin yattığı görülmelidir.

Gericilikle kapsanamayan gençlik, AKP kalemşörleri tarafından “Harun Karadeniz’i bilseydiniz AKP’nin arkasında dururdunuz” denilerek sözde anti-emperyalizmle kapsanmaya çalışılmış, bugün gelinen noktada ise milliyetçi hamasete sarılmak durumunda kalınmıştır. 

Üniversite gençliği faşist hareketin sicilini iyi bilmektedir. 16 Mart Beyazıt katliamının, 1 Mayıs 1977’nin, Bahçelievler Katliamı’nın, emekçileri, komünistleri hedef alan daha birçok katliamın altından faşist örgütlenmeler çıkmıştır. 

Üniversite gençliği, emperyalizme ve sermaye sınıfına karşı mücadele yürütürken, faşist örgütlenmeler daima sermaye sınıfı ve emperyalizm tarafından desteklenmiş ve korunmuştur. 

Bugün ODTÜ’ye yapılmak istenen saldırı girişiminin altında da yine bu nedenler yatmaktadır. Gençliğin kafasını karıştırmayı, üniversitelere polisi sokmayı, ilerici ve aydınlanmacı düşüncelerin üniversitelerden atılmasını amaçlayan bu girişim ise üniversite öğrencileri tarafından boşa çıkarılacaktır. 

Gençlik oyununuza gelmeyecek, gerici, işbirlikçi, piyasacı rejiminize karşı yeni bir Cumhuriyet’in kavgasını her alanda yükseltecektir! 

TKH Gençliği

22.10.2019

To Top