Basın Açıklamaları

Paralı askerlik sistemine hayır!

Geçen hafta Meclis’e sunulan yeni askerlik sistemi yasa teklifi TBMM tarafından kabul edilmemelidir. Çünkü bu teklif askerliğin paralı hale getirilmesinin yolunu kalıcı olarak açan ve halk ordusu niteliğini adım adım ortadan kaldıran bir yasa teklifidir.

Tamamıyla profesyonelleşen bir ordu ulusal bir ordu olmaktan çıkacaktır. Bugünkü yasa teklifi ulusal ordunun tamamıyla profesyonelleşmesinin yolunu yaparak doğrudan sermayenin emrine sokulmasına hizmet edecektir. Aynı zamanda askerliğini yapmayanlara keyfi muafiyet hakkı tanıması bile bu yasa teklifinin ülke gerçeği ve çıkarlarıyla ilgisi olmadığını göstermektedir.

Emperyalizmin tehdidi altında bulunan ülkemizde ulusal bir halk ordusunun önemi ortadadır. Ancak “maaşlı çalışanlardan” oluşan ve şirketleşen bir ordu ülkemizin koşulları düşünüldüğünde büyük bir risk taşımaktadır. NATO üyesi Türkiye’nin profesyonelleştirilen ordusunun Amerikan tekellerinin ya da Amerikan ordusunun doğrudan hizmetine girmesi artık daha kolay olacaktır.

Bu yasa teklifi reddedilmelidir. Emperyalizmin kuşatması ve planları altında bulunan ülkemizde ordunun profesyonelleşmesi ülke çıkarlarımıza aykırıdır.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

27 Mayıs 2019

 

To Top