Basın Açıklamaları

Yapılandırma yalan, asıl dert sömürü! Kredinin kaldırılmak istenmesi, gençliğin sömürü tezgahına itilmesidir.

Üniversitelerin piyasanın kıskacına alınıp eğitimin paralı, eşitsiz ve adaletsiz hale getirilmesinin temsilcileri lütfetmişler.

Piyasacılığın, özelleştirme dalgasıyla yağmalamanın, üniversitelerin talana açılmasının, hatta üniversitelerin bir ticaret aracı olarak görülmesinin sonucu olarak ülkemizde üniversiteler değil bilim, değil kültür-sanat, değil teknik eğitim birer kalifiye ucuz iş gücü yaratan mekanizmalara dönüşmüştür.

Geleceksizlik, işsizlik üreten üniversiteler içerisinde gençliğin en temel dertlerinden birisi olan ve özellikle kriz döneminde ”sadaka” niteliği gören krediler, burslar konusunda ”iyileştirmelere”  gidileceğini söyleyenler dönüp intiharlara, yoksulluklara, eşitsizliklere bakmalıdır.

Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada kredilerin kaldırılacağından ve sadece burs verileceğinden bahsetmiştir. Yapılmak istenen gayet açıktır. Burs alamayan öğrencilerin sömürü çarkları altında ezilmesi, sermaye sınıfının ise bu süreçten daha fazla karla çıkması istenmektedir. Bu hamle AKP’nin gençliğe dönük saldırılarının bir parçası olarak görülmelidir.

Kredi borçlarının silinmesi karşılığında, kredi sisteminin sonlandırılmak istenmesi ise AKP’nin karakterini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Her fırsatta, nasıl kar ederim, sermaye sınıfına nasıl alan sunarım bakışı burada da kendini göstermiştir.

Eğitimin bir hak olarak ücretsiz verilmesi şarttır. Borçlar silinmeli, eğitim kamulaştırılmalıdır.

Eşit, adil, parasız bir eğitim tüm üniversiteli gençliğin en temel hakkıdır.

Bu hakkı kazanmak ise üniversiteli gençliğin sorumluluğu ve mücadelesi ile mümkün. Üniversiteli gençliği bu yağma düzeninin yarattığı eğitim sistemine karşı yeni bir üniversite mücadelesine çağırıyoruz!

TKH Gençliği

11.12.2019

 

To Top